11. ÚU EUTM – Mali ukončilo přípravu certifikací ve VVP Hradiště

11. ÚU EUTM – Mali ukončilo přípravu certifikací ve VVP Hradiště

Ve dnech 29.–31. ledna proběhl ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště komplexní polní výcvik jednotky 11. úkolového uskupení (ÚU) AČR EUTM – Mali, na který navazovalo dvoudenní odborné taktické a zároveň certifikační cvičení s názvem SAHEL 1/2018.

Obojí bylo jako již tradičně v gesci Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov (VeV – VA). Řídícím cvičení byl pověřen náčelník Centra přípravy do zahraničních operací VeV – VA podplukovník Petr Hlaváček, který na zahajovacím nástupu uvedl, že cílem cvičení je prověřit jednotku 11. ÚU EUTM – Mali v plné operační připravenosti k nasazení do zahraniční operace.

Příslušníci 11. ÚU AČR EUTM – Mali pod velením kapitána Lubomíra Pánka v rámci závěrečné certifikace zúročili vše, co si v několikaměsíční přípravě osvojili. Ať šlo o běžné rutinní záležitosti, jako je strážní služba, tak i o komplikované scénáře, které v sobě skrývaly několik dílčích incidentů (doprovody VIP, útok výbušným zařízením, demonstrace na bráně apod.). I přes tyto obtížné úkoly cvičící dokázali, že jsou výborně vycvičeni.

Vojáci při certifikačním cvičení prokázali nejen to, že jsou velmi dobře připraveni k plnění úkolu v africkém Mali, ale rovněž to, že jsou kompaktní jednotkou, která staví na vzájemné úctě a přátelství. Jednotka tak bude Armádu České republiky a svoji vlast v zahraničí příkladně reprezentovat.

Cvičení se zúčastnilo více než 100 osob. Mezi nimi byli členové jednotky 11. ÚU EUTM – Mali, složené převážně z příslušníků 13. dělostřeleckého pluku Jince, členové Řídícího štábu VeV – VA, včetně těch příslušníků, kteří tuto misi již v nedávné době absolvovali a také příslušníci aktivní zálohy. Novinkou byla organizace závěrečného komplexního polního výcviku a následného odborně taktického a certifikačního cvičení SAHEL ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště.


 Text: kapitán Tomáš Altman, tiskový důstojník 11. EUTM – Mali, kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: kapitán Tomáš Altman

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Únor 2018)