11.11.: I ve Vyškově jsme si připomenuli Den válečných veteránů

11.11.: I ve Vyškově jsme si připomenuli Den válečných veteránů

Jedenáctého listopadu roku 1918 skončila první světová válka, zbraně utichly. Demokratické země se rozhodly uctít památku obětí této strašlivé válečné katastrofy a jedenáctý listopad se tak stal trvalým připomenutím statečnosti a hrdinství, stal se Dnem válečných veteránů. I my máme dnes příležitost vzpomenout na všechny naše vlastence, kteří nasazovali životy za svobodu své země. Ať již společně v rámci slavnostního nástupu, či účastí našich zástupců při následných vzpomínkových pietních aktech u památníků hrdinům ve Vyškově a okolí.

V rámci slavnostního nástupu, včetně účasti příslušníků kurzů, zazněl Rozkaz ministra obrany k tomuto dni, následovaný dekorováním oceněných příslušníků Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) rezortními vyznamenáními a také projevem velitele VeV-VA brigádního generála Radka Hasaly.

Generál Hasala při této příležitosti zmínil: „Ani dnes neplatí vojenská přísaha méně a Den válečných veteránů není jen pouhou připomínkou minulých bitev. Ani dnes se neobejdeme bez odhodlání, víry ve svobodu a bez potřeby ji vždy s největším nasazením bránit. Proto si připomínáme nejenom ono snadno zapamatovatelné datum, 11. 11. 1918, ale vzpomínáme na veterány všech válek i všech novodobých konfliktů.

Jsem rád, že i mezi námi je celá řada novodobých veteránů, kteří mají za sebou působení a tedy získání cenných profesních i životních zkušeností v zahraničních operacích, ať už to bylo na Balkáně, v Asii či v Africe.

Rád bych zde zdůraznil, že nároky na naši schopnost bránit suverenitu, svobodu a demokracii se nemenší. Jsme součástí Severoatlantické aliance a z toho vyplývají povinnosti, jimiž jsou všichni spojenci vázáni při plnění úkolů v zahraničních operacích. Na tom má svůj velmi významný podíl také Velitelství výcviku-Vojenská akademie, a to v podobě přípravy nejen českých, ale i zahraničních příslušníků a celých jednotek pro jejich nasazení do zahraničních operací a aliančních struktur.

Byť od loňského roku omezeni celou řadou opatření v souvislosti s pandemií covid-19, jsme přesto byli schopni i tomuto úkolu dostát a i nadále ve stejném rozsahu připravovat profesionály a jednotky do zahraničních misí. Máme tak opět za sebou několik příprav, odborných i certifikačních cvičení jednotek do zahraničních operací (Mali, Lotyšsko, Litva a další) a právě v těchto dnech se věnujeme další přípravě civilních pracovníků NATO před jejich vysláním do misí.

Řada z vás se však účastnila také misí a operací zcela nových a neobvyklých, a to přímo v naší vlasti. Ať již v boji s covid -19, či v rámci pomoci zasaženým obcím Tornádem. Misí, z kterých jste si sice neodváželi označení válečného veterána, avšak byly neméně významné, náročné a důležité. I v nich jste totiž mohli prokázat hodnoty, které jsou spojené s naším posláním při službě vlasti, tedy odpovědnost, smysl pro povinnost, odhodlání, obětavost, vytrvalost, statečnost. I vy jste pro nás hrdinové.

Dámy a pánové, ve svém projevu bych tak rád vyjádřil úctu a poděkování nejen veteránům, ale všem, jimž věrnost vlasti či obrana svobody a demokracie byla a je nejvyšší hodnotou a celoživotní přísahou.

Chci vám všem při dnešní slavnostní příležitosti poděkovat za vše, co jste vykonali a nadále svojí náročnou prací děláte. Jako příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie a Armády České republiky máte nelehké poslání a já očekávám, že i nadále budete těmi, kteří svojí profesionalitou a odhodláním zajišťují vysoký kredit našeho velitelství v očích nejen české, ale i zahraniční veřejnosti.“

Všechna slova zde vyřčená umocnila minuta ticha provázená Večerkou, k uctění památky veteránů, kteří již nejsou mezi námi.

Symbolicky od 11 hodin a 11 minut se poté naši zástupci zúčastnili hned několika pietních aktů, ať již přímo ve Vyškově či v okolních obcích. A to nejen uctěním památky obětem válek položením kytic, ale i čestnou stráží u pomníků a památníků. Přímo na vyškovský hřbitov, a to hned k dvěma památníkům, se vydali položit kytice spolu se zástupci vedení města Vyškova a Muzejního spolku Vyškov zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Jiří Adamec, spolu s vrchním praporčíkem VeV-VA štábním praporčíkem Vladimírem Blažkem a správcem posádky Vyškov kapitánem Markem Marečkem.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA, kpt. Monika Nováková a archiv města Vyškova

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Listopad 2021)