22 litrů krve pro FN Olomouc poprvé přímo z kasáren

22 litrů krve pro FN Olomouc poprvé přímo z kasáren

V úterý 16. 5. 2023 se u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově (VeV-VA) uskutečnil hromadný odběr krve. Do Centra zdravotních služeb Vyškov Agentury vojenského zdravotnictví dorazil 13členný nový odběrový tým FN Olomouc a celkem 53 vojáků a vojákyň, mezi nimiž bylo 41 prvodárců. Podmínky pro samotné darování krve po všech nutných zde absolvovaných procedurách, nakonec splnilo 48 z nich. Ti pak společně darovali 22 litrů krve.

„Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc se v posledních letech potýká s trvalým poklesem počtu dárců krve. Za tři roky ubylo zhruba pět set dárců,“ říká MUDr. Alice Entrová, zástupkyně primářky Transfuzního oddělení FN Olomouc. Je to hlavní důvod, proč se celý personál rozhodl nezůstat sedět s rukama v klíně, ale naopak řešit situaci aktivně, a proto za dárci vyrazili do Vyškova.

Odběry provedené mimo stálé prostory Transfuzního oddělení musí splňovat všechny legislativní a jakostní parametry, proto odběru předcházela dokonalá příprava celého týmu. „Tým oddělení musel převézt do Vojenské akademie veškeré potřebné vybavení od zdravotnického materiálu, přístrojového vybavení, přes odběrové váhy, přístroje na měření hemoglobinu až po IT techniku,“ popisuje Bc. Michaela Galčanová, DiS., vrchní sestra Transfuzního oddělení. Pro transfuze nakonec přijelo speciálně upravené chladící auto, které odváželo téměř padesát jednotek vzácné tekutiny na další zpracování přímo na Transfuzní oddělení. Následující den už bude krev vojáků a vojákyň z Vojenské akademie ve Vyškově pomáhat zdravotníkům FN Olomouc při péči o pacienty.

Mezi dárci byli příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie, především z Odboru profesní přípravy a posluchači poddůstojnického kurzu Praporčické školy. Akci podpořil velitel VeV-VA brigádní generál Ladislav Rebilas, který se jednoznačně vyslovil i pro další spolupráci. „Hlavně se mi osobně líbí koncept toho, že na dárce nečekáte, ale přijedete za nimi,“ kvituje nápad Transfuzního oddělení FN Olomouc generál Ladislav Rebilas. Pokud se bude v budoucnu mobilní odběr ve Vojenské akademii ve Vyškově opakovat, mohl by se navýšit i počet dárců a prvodárců. Situace se bude odvíjet od aktuální situace a možnostech Transfuzního oddělení.

Ukázalo se, že velkým přínosem organizace takovéto akce u Velitelství výcviku-Vojenské akademie jsou právě příslušnici kurzů, kteří jsou z různých koutů naší země. Právě z jejich řad se přihlásilo k dárcovství velké množství prvodárců.

„Děkujeme celému týmu Vojenské akademie za skvělou přípravu, komunikaci a celkovou pomoc. Poděkování patří samozřejmě i lékařům, kteří nám zapůjčili své prostory. Mobilní odběrový tým se už nyní těší na další spolupráci,“ uzavírá vrchní sestra.

Zde se můžete podívat na reportáž ČT1: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ost... v čase 8:46

A zde na videoreportáž FN Olomouc: https://www.youtube.com/watch?v=lGnsyyA2TwM


Text: kpt. Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA ve spolupráci s TO FN Olomouc
Foto: kpt. Monika Nováková, Michaela Vondrová, FN Olomouc

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Květen 2023)