25. listopad – výročí narození Ludvíka Svobody

25. listopad – výročí narození Ludvíka Svobody

Ludvík Svoboda, československý účastník 1. a 2. odboje, politik a v letech 1968–1975 sedmý prezident Československa. Jméno patřící i k historii vojenského školství ve Vyškově.

V roce 1975 byl totiž změněn název zde působící tehdejší vysoké vojenské školy na Vysoká škola pozemního vojska trojnásobného hrdiny ČSSR a Hrdiny SSSR armádního generála Ludvíka Svobody. Jeho osobnost tak již neoddělitelně patří k našim kasárnám i Síni tradic.

Ve středu 25. listopadu jsme si tak, alespoň symbolickým položením kytice k jeho památníku, který zdobí prostory před velitelskou budovou našich kasáren, připomenuli 125. výročí od jeho narození.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Listopad 2020)