3 222,5 kilometrů. Tolik jsme naběhli pro válečné veterány

3.222,5 kilometrů. Tolik jsme naběhli u Vojenské akademie pro válečné veterány

211 hodin, 1800 km, 9 dní a běžci a běžkyně z 32 útvarů. To je celková statistika letošního Běhu pro válečné veterány, do něhož se zapojili vojáci, váleční veteráni i záložníci a společně proběhli celou republiku, předávajíc si štafetu ve dne v noci od 8. května do 17. května 2023.

Vyškovští příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie převzali štafetu Běhu pro válečné veterány v sobotu 13. 5. v noci (22:30 hodin) od 153. ženijního praporu z Olomouce. Čekal na ně 50km úsek podél jižní hranice ze Sedlece do Hodonína, po kterém ji v neděli 14. 5. v 04:40 hodin předali zástupcům 102. průzkumnému praporu z Prostějova. Štafetový kolík jim předali naši finišmeni z kurzu základní přípravy v čele s náčelníkem úseku štábním praporčíkem Pavlem Konvalinkou a velitelem VeV-VA brigádním generálem Ladislavem Rebilasem.

Ale akci bylo možné podpořit až do 19. května i jakýmkoliv jiným během. Běhali tak jednotlivci, běhaly i týmy, jako Kurz základní přípravy či Praporčická škola a běhalo se i u našich podřízených útvarů, konkrétně u Praporu zabezpečení Vyškov a SOVZ Libavá a Hradiště. Touto formou jsme nakonec zaznamenali dalších 3 172,5 kilometrů.

„Velké díky patří všem, co se zúčastnili a podpořili tuto skvělou akci,“ shrnuje vrchní praporčík VeV-VA štábní praporčík Vladimír Blažek, přičemž vyzdvihuje výkon o.z. Dušana Kozla, příslušníka Odboru profesní přípravy, se 109 kilometry. Další poděkování zúčastněným míří i od pořadatele této celoarmádní charitativní akce – 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou a samozřejmě od Vojenského fondu solidarity. Během akce byla vyhlášena i finanční sbírka do Vojenského fondu solidarity, který dlouhodobě pomáhá překonat nelehké a problematické životní období, ve kterém se ne vlastní vinou vojenští profesionálové a jejich blízcí ocitnou. I díky nám míří pomoc vdově po náhle zemřelém příslušníkovi 22. vrtulníkové základny, kterou výbor VFS odsouhlasil 18. května. Symbolicky podpořil pozůstalou rodinu vojáka ze základny, která organizovala tento charitativní Běh pro válečné veterány okolo republiky.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: účastníci

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Květen 2023)