71. výročí Dne vítězství ve Vyškově: Slavnostní vojenská přísaha

71. výročí Dne vítězství ve Vyškově: Slavnostní vojenská přísaha

Ve čtvrtek 5. května se na Masarykově náměstí ve Vyškově uskutečnila slavnostní vojenská přísaha téměř 570 nových příslušníků AČR, žáků kurzu základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie.

Za účasti místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Ivo Bárka, vedení města Vyškova, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – náčelníka štábu generálporučíka Františka Malenínského a dalších významných hostů, provedl přehlídku nastoupených jednotek přísahajících vojáků a vojákyň náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO Jakub Landovský. Ten armádním nováčkům také ke složení vojenské přísahy poblahopřál a při této příležitosti mimo jiné zmínil, že nejde jen o legislativní akt, ale rovněž závazek morální, když řekl: „Je to výzva, která formuje vojákovy občanské postoje, spoluutváří jeho odpovědnost a mobilizuje k příkladnému plnění úkolů a povinností. Republika od vás mnoho očekává. Věřím, že budete platnou posilou našich ozbrojených sil. Budete sloužit státu, který je symbolem vašeho domova, vaší osobní i národní identity, vaší vlasti, do které se budete vždy, ať už odkudkoliv, rádi vracet.“

V rámci přísahy pak zaznělo také několik dalších projevů, hovořících o potřebách a  kvalitách současné armády, souvislosti mezi budováním státu a jeho branné moci, významu armády pro samotné město Vyškov, ale i historických souvislostí a tradic naší armády s odkazem na 71. výročí Dne vítězství.

Součástí vojenské přísahy byl také doprovodný program, kde si mohli návštěvníci pod vedením specialistů VeV-VA a Praporu zabezpečení Vyškov, zblízka prohlédnout ukázky bojové a přepravní techniky AČR, ukázky přípravy chemického vojska, zdravotnických odborností, včetně sanity Mercedes, spojovacích odborností i výzbroje střelecké přípravy. Dynamickou ukázkou se pak představil Úsek přípravy KOMANDO vyškovského Odboru do zahraničních operací a speciální přípravy a také zástupci vzdušných sil. Ti předvedli přelety bojového vrtulníku Mi-24 ze sestavy 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou a dvou bojových letounů L-159 ze sestavy 21. základny taktického letectva Čáslav. To vše doprovázela Vojenská hudba Olomouc a také výstavní expozice o poslání a činnosti Velitelství výcviku – Vojenské akademie jako největšího centra přípravy personáluˇAČR.

Zajímavostí této přísahy pak bylo také zapojení 50 nováčků Policie ČR do pořadatelské služby. Jsou to jedni z účastníků zde právě probíhajícího kurzu nástupní přípravy PČR, na němž vyškovští profesionálové rovněž participují.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Květen 2016)