8. strážní rota certifikována

8. strážní rota certifikována

Vojáci, kteří se intenzivně připravovali na zahraniční nasazení v afghánské provincii Parwan, úspěšně dokončili potřebnou certifikaci ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina. Během náročné přípravy na ně čekala řada úkolů, procvičení taktických a střeleckých dovedností, ale i tvrdý dril, jenž byl v závěru certifikace zúročen.

Certifikační cvičení 8. strážní roty BAF (Bagram Air Field) v operaci Resolute Support prověřilo schopnost jednotky plnit operační úkol v prostoru nasazení na území Afghánistánu, zejména zajištění ochrany letecké základny Bagrám. Řídící štáb představovali příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov, praporu zabezpečení Vyškov, 103. centra CIMIC/PSYOPS Olomouc, 102. průzkumného praporu Prostějov, zástupci 6. SR BAF (4. brigáda rychlého nasazení Žatec), téměř 30 příslušníků aktivní zálohy a vojáci z KVV Hradec Králové a KVV Liberec.

Během náročných rozeher na vojáky čekala řada složitých úkolů včetně ošetření raněných, správného vyhodnocení situace na základě přesných informací průzkumu, ale taktéž bezvadná koordinace s řídícím štábem. Kromě instruktorů z Vyškova se na výcviku významnou měrou podílel i Britský výcvikový poradní tým, přičemž řada mentorů má z nasazení v Afghánistánu bohaté zkušenosti.

Poručík Jan Fus, který byl řídícím certifikace, zmínil zejména bezvadnou koordinaci, ale i přínos pro vojáky v podobě náročných scénářů. „Díky koordinaci celého týmu, náročné, několikaměsíční přípravě a spolupráci napříč armádou, je možné příslušníky strážní roty připravit na všechny situace, včetně transportu raněných prostřednictvím MEDEVAC, který bylo možné ve spolupráci se základnou v Náměšti zahrnout do scénářů," uvedl.

Více než stopadesátičlenná jednotka 8. SR BAF je postavena na bázi 53. pluku průzkumu a elektronického boje Opava, jádro tvoří vojáci podřízeného 102. průzkumného praporu Prostějov. Cvičení se zúčastní téměř 300 příslušníků AČR a významným přispěním byl i odborný výcvik vedený příslušníky URNA s cílem koordinace převozu VIP osob. Postupná rotace a střídání předešlé strážní roty se uskuteční od druhé poloviny března.


Autor: Michal Voska, OK MO, www.army.cz (zde k dispozici i video)

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. Březen 2017)