Absolvovali kurz základní přípravy a nyní míří k útvarům

Absolvovali kurz základní přípravy a nyní míří k útvarům

Ve čtvrtek 21. března se uskutečnil v aule kasáren Dědice slavnostní ceremoniál vyřazení letošních prvních úspěšných absolventů tříměsíčního kurzu základní přípravy.

Za přítomnosti velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) brigádního generála Radka Hasaly byly vyřazeny více než dvě stovky úspěšných absolventů a absolventek kurzu pro rekruty Armády České republiky.

Ten je počáteční etapou přípravy vojáka, tedy přeměnou civilisty ve vojáka. Zahrnuje tak zvládnutí základních práv a povinností vojáka, hlavních činností potřebných k přežití na bojišti, včetně obsluhy a střelby z ručních zbraní. V průběhu kurzu jsou testovány různými formami nejen znalosti a dovednosti, ale také fyzické a psychické předpoklady nezbytné pro poslání vojenského profesionála. „Absolvovalo jej 242 z původních 287,“ prozrazuje náčelník Centra základní přípravy podplukovník Peter Istenčin a dodává, že procento neúspěšných se pohybuje v obvyklém standardu. „Nejobvyklejším důvodem je neztotožnění se s náročností vojenského života či zdravotní problémy,“ zdůrazňuje podplukovník Istenčin.

Tři z těch úspěšných pak obdrželi za nejlepší výsledky od velitele VeV-VA věcný dar v podobě nože Victorinox. U 1. výcvikové skupiny to byl vojín Břetislav Žák, u 2. výcvikové skupiny vojín Jakub Wolf a u 3. výcvikové skupiny vojín Vladimír Kotalík. Oceněno pochvalnými listy pak bylo ještě dalších 9 příslušníků kurzu.

A je tu ještě další stovka z nich, která si zaslouží ocenění. Armádní nováčci se totiž rozhodli připojit k dárcovství kostní dřeně a přihlásili se do Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD). „Dobrá práce hned na začátku,“ hodnotí jejich počin mnozí, včetně široké veřejnosti.

Další nováčky očekávají u Centra základní přípravy v pondělí 1. dubna, kdyby jich vstupní branou do armády měl projít dvojnásobný počet.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. Březen 2019)