Akademie ve Vyškově bude i nadále klíčovým centrem výcviku armády

Akademie ve Vyškově bude i nadále klíčovým centrem výcviku armády

Potvrdil při své návštěvě resortního vzdělávacího a výcvikového zařízení Ministerstva obrany ČR předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, kam zavítal v sobotu 18. dubna 2015 v doprovodu místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Ivo Bárka a náměstka ministra obrany Jakuba Landovského.

Předmětem společného jednání s velitelem Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádním generálem Jánem Kožiakem byla perspektiva tohoto významného armádního centra v souvislosti s posílením obrany naší země, plnění spojeneckých závazků a garancí bezpečnosti obyvatel České republiky.

Vyškovská akademie zodpovídá za výcvik všech vojáků AČR. Je vstupní bránou do armády pro ty, kteří se rozhodli svůj život zasvětit poslání vojenského profesionála a na této profesní cestě je také provází celou řadou kariérových, odborných, specializačních a dalších kurzů a výcvikových aktivit, včetně přípravy do zahraničních operací. Využívá k tomu také rozsáhlé výcvikové možnosti přilehlého vojenského prostoru Březina.

Ročně jejími branami projde několik tisíc absolventů těchto aktivit a teď ji čeká ještě zvýšený nápor. Důvodem je zvyšování početních stavů armády a také příslušníků Aktivní zálohy. „Toto doplňování pro nás znamená vycvičit daleko více rekrutů i budoucích členů aktivních záloh. V následujících letech by jich mělo být až 2.000 lidí ročně,“ upřesňuje velitel vojenské akademie generál Kožiak, který dodává: „k tomu také směřovala návštěva pana premiéra, který se přijel seznámit s tím, jak jsme zde na tento úkol připraveni, a to jak kapacitně, tak vybavením, přičemž v rámci prohlídky areálu našich kasáren měl možnost navštívit také Centrum simulačních a trenažérových technologií či prohlédnout si bojovou techniku pozemních sil, ale i techniku zde využívanou také pro přípravu vzdušných sil.“

„Jsou tady kapacity, které odpovídají těm plánům, které má vláda z hlediska posílení naší obrany,” řekl v závěru své návštěvy premiér Sobotka a zdůraznil, že vláda prosazuje takové změny, které povedou k navýšení potřebných výcvikových kapacit. „Akademie ve Vyškově má v tomto směru nezastupitelnou úlohu a nadále bude klíčovým centrem výcviku armády. Má nejen unikátní areál, odpovídající podmínky, ale disponuje navíc špičkovými moderními technologiemi, které je možno propojovat s armádami NATO. V příštích letech ji čeká o něco více práce, ale vojenská akademie zvýšený nápor zvládne,“ dodal premiér Sobotka.

Jednou z úvah do budoucnosti je vytvoření integrovaného výcvikového centra a dle slov senátora Ivo Bárka, jsou právě vyškovské kapacity a prostory jednou z možností, kde by takováto úvaha mohla být realizována. Podle něj to bude nyní předmětem dalších jednání, zejména mezi ministry vnitra a obrany. Již od loňského roku tento areál, včetně vybraných vojenských instruktorů, využívá k výcviku nováčků také Policie ČR.


  • Velitelství výcviku – Vojenská akademie zabezpečuje výcvik nováčků, včetně příslušníků AZ a nových studentů Univerzity obrany, prostřednictvím instruktorů Centra základní přípravy a to ve čtyřech nástupních termínech ročně (leden, duben, srpen a říjen)
  • V letošním roce již vycvičila více než 230 nových příslušníků AČR a AZ a od 1. dubna připravuje další čtyři stovky nováčků a téměř dvacítku nových příslušníků AZ.

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Duben 2015)