Aktivní zálohy budou v listopadu cvičit on-line. Kurzy základní přípravy však proběhnou ve stejném režimu jako ty předešlé

Aktivní zálohy budou v listopadu cvičit on-line. Kurzy základní přípravy však proběhnou ve stejném režimu jako ty předešlé

Armáda České republiky mění režim listopadových cvičení Aktivní zálohy, která se měla uskutečnit prezenčně a převádí je do e-learningové formy. Důvodem je usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 21. října 2020.

Před třemi týdny (7. října) velení armády na tiskové konferenci informovalo veřejnost o obnovení cvičení vojáků Aktivní zálohy od listopadu a zároveň představilo pilotní projekt e-learningového výcviku Aktivní zálohy. On-line výcvik nahradí cvičení vojákům AZ, kterým byl výcvik zrušen buď na jaře z  důvodu nepříznivé epidemiologické situace, nebo v měsících září a říjnu.

Vojáci Aktivní zálohy jsou postupně informovováni o změně způsobu provedení jejich plánovaného výcviku. O cvičeních Aktivní zálohy plánovaných v prosinci se rozhodne v následujících týdnech. Vojáci AZ budou včas informováni.

Aktivní záloha je plnohodnotnou součástí Ozbrojených sil České republiky a pro plně profesionální Armádu ČR je nezbytná. V současné době je v Aktivní záloze 3 308 vojáků a vojákyň, kteří působí v šedesáti jednotkách AZ.

Ve Vyškově proběhne ještě v tomto roce kurz základní přípravy pro nové příslušníky AZ a účastníky tzv. Dobrovolného vojenského cvičení, a to s nástupními termíny 23.11. a  4.12., a  to opět formou nepřetržitého výcviku s mimořádnými opatřeními, jako ty předešlé od dubna letošního roku. Stejně tak proběhne i kurz základní přípravy pro specialisty Aktivní zálohy s nástupním termínem 10.11.2020. Bližší informace přineseme na  těchto stránkách, či fb vev-va: https://www.facebook.com/InfoVeVVA

Záložníci povolaní na cvičení on-line se pak mohou podívat v následujícím odkazu na úvodní video k jejich e-learningu: https://youtu.be/LqvS0enFCTU


Autor: plukovnice Magdalena Dvořáková, GŠ a kapitánka Monika Nováková, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Říjen 2020)