Armáda má nové profesionály. Věrnost České republice odpřísahali mezi kapkami deště

Armáda má nové profesionály. Věrnost České republice odpřísahali mezi kapkami deště

V pondělí 13. června 2022 se v prostorách kasáren Dědice uskutečnila po dlouhé covidové pauze slavnostní vojenská přísaha úspěšných absolventů kurzu základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově.

Za účasti senátora Parlamentu České republiky Karla Zittebarta, poslance výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomíra Wenzla, zástupců vedení města Vyškova v čele se starostou Karlem Jurkou, dalších hostů a veřejnosti, odpřísahaly věrnost České Republice více než dvě stovky armádních nováčků.

Noví vojáci a vojákyně nastoupili do počáteční fáze přípravy kariéry vojenského profesionála začátkem května, kurzu, který stále běží v režimu nepřetržitého vojenského výcviku. Strávili tak ve vyškovských kasárnách náročných šest týdnů. „Rád bych vám při dnešní příležitosti poděkoval za úsilí, s jakým jste se zhostili plnění úkolů základní přípravy. Vážím si rozhodnutí každého z vás, stát se profesionálními vojáky. Rozhodnutí, spojeném s odvahou a sebezapřením, změnou vašeho života, službou republice, což také znamená často se vzdát pohodlí domova a podrobovat se náročnému vojenskému výcviku, vojenské organizovanosti, kázni, podřizovat se rozkazům a připravovat se na boj,“ řekl před složením přísahy vojákům a vojákyním zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Jiří Adamec, přičemž zdůraznil, že zde ve Vyškově, se sice učili teprve prvním vojenským krokům, ale již tady museli kromě fyzické připravenosti prokázat i celou řadu dalších přidaných vojenských hodnot.

Ten také vyzdvihl samotný význam vojenské přísahy, která patří neoddělitelně k vojsku a k životu vojáka, jako jeden z prvních milníků a současně i základním kamenem každé služby v armádě, ať již té profesionální, či té v podobě aktivní zálohy a zvláště zdůraznil: „Přísaha je významným právním aktem, který má oporu v Ústavě České republiky, zákonech a služebních řádech a je také závazkem morálním. Není to pouze slavnostní symbolický a obřadný akt. Přísaha je osobní závazek povinnosti při obraně státu.

V rámci kurzu tito nováčci mimo jiné prokázali velký kus obětavosti, když se zapojili do charitativní akce Vojenského fondu solidarity, přesněji do Běhu na podporu válečných veteránů 2022, který podpořili nejen více než tisíci kilometry, ale také sbírkou čítající 11 tisíc korun.

Složení přísahy pro ně zároveň představovalo také ukončení celého kurzu, jeho úspěšným absolvováním. Po zaslouženém volnu za nepřetržitý vojenský výcvik nastoupí tito noví profesionálové k útvarům a zařízením napříč AČR v červenci. „Čeká vás zařazení u různých útvarů a zařízení, na různých místech. Pro mnohé z vás to bude znamenat nejen další výcvik, ale také další kariérové, či odborné vzdělávání, ale i možné nasazení v případě potřeby jak na území republiky, tak i v zahraničních operacích,“ doplnil v závěru plukovník Adamec, přičemž vyzdvihl i neocenitelnou roli podpory nejbližších.

Instruktoři jim dali základy do nového poslání. Déšť, doprovázející celý ceremoniál slavnostní přísahy, nechť jim tak přinese štěstí v celé jejich kariéře, která je službou vlasti…


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. Červen 2022)