Armádní generál Josef Bečvář jednal v Pákistánu

Armádní generál Josef Bečvář jednal v Pákistánu

Ve dnech 23. až 25. května jednal náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář v Pákistánu. Obě armády by mohly spolupracovat v oblasti výcviku a vzdělávání vojáků pozemních i vzdušných sil.

Oficiální návštěva se uskutečnila na pozvání náčelníka štábu armády generála Raheela Sharifa a předsedy Výboru náčelníků štábů generála Rashada Mahmooda. Generála Bečváře doprovázel zástupce velitele Vzdušných sil AČR plukovník gšt. Ivan Čech a velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Josef Kopecký. Před oficiálním zahájením jednání s pákistánskou stranou se setkal generál Bečvář s velvyslancem České republiky v Pákistánu Jánem Fürym a přidělenci obrany členských států NATO akreditovanými v Pákistánu, kteří ho informovali o aktuální situaci v zemi.

Oblasti spolupráce: výcvik a vzdělávání

Hlavním tématem pracovní návštěvy byla možnost bilaterární spolupráce mezi Armádou České republiky a pákistánskými ozbrojenými silami. „Setkání s představiteli pákistánských ozbrojených sil vnímám jako první důležitý krok k zahájení vzájemné spolupráce, zejména v oblasti výcviku a vzdělávání,“ uvedl generál Bečvář.

Součástí pracovních setkání byla také prezentace vojenských výcvikových aktivit pákistánské armády. Česká delegace navštívila národní protiteroristické centrum National Counter Terrorism Centre v Pabbi, kde prochází výcvikem všichni vojáci mechanizovaných jednotek. Hosté byli seznámeni s výcvikovými zařízeními a byly jim předvedeny ukázky praktického výcviku. Generál Bečvář vysoce hodnotil vycvičenost a připravenost těchto jednotek, které jsou schopny zasáhnout i v mimořádně náročných podmínkách.

Během návštěvy národní univerzity obrany National Defence University seznámil plukovník gšt. Josef Kopecký zástupce školy a studenty se systémem výcviku, vzdělávání a přípravy profesionálních vojáků i příslušníků aktivní zálohy v Armádě ČR. Hovořil také o schopnostech Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově. Následovala diskuse generála Bečváře a plukovníka gšt. Kopeckého se studenty univerzity, kteří se zajímali nejen o vzdělávání a výcvik v naší armádě, ale i o bezpečnostní situaci v Evropě v souvislosti s migrační vlnou.

Česká i pákistánská strana se shodly na výhodnosti vzájemné spolupráce. Jako perspektivní se jeví oblast výcviku a vzdělávání vojáků pozemních i vzdušných sil.


Autor: majorka Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností,
Generální štáb Armády České republiky
Zdroj: www.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Květen 2016)