Běh na podporu Vojenského fondu solidarity poprvé podpořili společně všichni posluchači kariérových kurzů

Běh na podporu Vojenského fondu solidarity poprvé podpořili společně všichni posluchači kariérových kurzů

Praporčická škola pokračuje ve své tradici organizování společného běhu svých posluchačů. Běh praporčické školy je společnou sportovní aktivitou, jejímž cílem je podpořit týmového ducha posluchačů. Samotný běh je pak součástí organizované finanční sbírky na podporu Vojenského fondu solidarity (VFS). Posluchači praporčické školy podporují tento fond pravidelně.

Poprvé od svého vzniku, běh praporčické školy doznal některých změn. Samotný běh proběhl v pátek 11. října 2019 a zahájil jej nový náčelník Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, nadpraporčík Pavel Bodrogi. Dnes poprvé běželi posluchači Odboru profesní přípravy společně. Posluchači poddůstojnického kurzu, základního praporčického kurzu a k běhu praporčické školy se nově připojili i důstojníci studující v základním důstojnickém kurzu. Všechny běžící vojáky pak přijeli pozdravit a podpořit příslušníci vojenského sportovního klubu Dukla a například také vrchní praporčík 601. skupiny speciálních sil Prostějov (601.skss). Příslušníci Dukly, poručík Ondřej Žák a poručík Ondřej Karlovský během krátké debaty seznámili posluchače kariérových kurzů s organizací a posláním sportovního oddílu Dukla. V následné debatě odpověděli posluchačům na dotazy týkající se zázemí a zabezpečení vojenských sportovců.

Poté se posluchači všech kurzů přesunuli na nástupiště B, kam je přišel pozdravit velitel akademie brigádní generál Radek Hasala. Ten všem běžcům popřál klidný běh, poděkoval za projev sounáležitosti a podpory VFS a v závěru svého proslovu slíbil, že na jaře poběží s námi. „Jsme tým, jsme AČR … plníme úkoly a bojujeme společně, jeden potřebuje druhého. Spolupráce je klíčová.“ Těmito slovy o týmovém duchu a důležitosti spolupráce jednotlivých odborností motivoval běžce vrchní praporčík VeV-VA štábní praporčík Vladimír Blažek, který poté společně s příslušníky Dukly a vrchním praporčíkem 601.skss vyběhl v čele běžeckého celku.

Běhu na podporu Vojenského fondu solidarity se účastnilo 135 posluchačů poddůstojnického kurzu, dalších 140 posluchačů bylo ze základního praporčického kurzu, a společně s nimi běželo 60 posluchačů základního důstojnického kurzu. Celkem se tohoto běhu účastnilo více jak 300 osob. Hlasitá doprovodná hudba a velký počet vojáků v modrých sportovních uniformách přitahovaly v prostorách kasáren vojenské akademie zaslouženou pozornost, někteří příslušníci akademie sledovali běh z oken, jiní z chodníků a další například z vozidel pomalu pojíždějících za běžícími posluchači.


Text: prap. Martin Remeš, Centrum přípravy kariérové přípravy VeV-VA

Foto: prap. Adam Kopecký, Centrum kariérové přípravy

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. Říjen 2019)