Bez kvalitního důstojnického sboru se neobejdeme, řekl absolventům kurzu generálmajor Střecha

Bez kvalitního důstojnického sboru se neobejdeme, řekl absolventům kurzu generálmajor Střecha

V Klubu Univerzity obrany v Brně završilo své pětiměsíční studium 25 účastníků rezortního kariérového Kurzu pro vyšší důstojníky. Mezi nimi byli hned 4 příslušníci z Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Slavnostního vyřazení absolventů se účastnil ředitel sekce rozvoje sil MO generálmajor Ivo Střecha, prorektor Univerzity obrany pro rozvoj a internacionalizaci plukovník Luděk Jedlička, velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov brigádní generál Radek Hasala či velitel 7. mechanizované brigády plukovník gšt. Jiří David.

V neposlední řadě úspěšným studentům poblahopřál také Josef Procházka, zástupce Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií, jedné ze součástí Univerzity obrany, která garantuje právě výše zmíněný kariérový kurz.

„Přicházíte do fáze, která zásadním způsobem změní tvář armády. Po letech, kdy armáda byla Popelkou, se dostáváme do pozice, kdy vláda, lidé i stát si uvědomují, že armádu potřebujeme,“ řekl absolventům Kurzu vyšších důstojníků generálmajor Střecha, který v této souvislosti zmínil potřebu budování kvalitního důstojnického sboru.

Ocenil kvalitu kariérové přípravy

Generál také ocenil, že se kvalita absolventů kariérové přípravy, probíhající na Univerzitě obrany, neustále zvyšuje. „V porovnání s dobou před šesti, osmi lety je ten rozdíl signifikantní,“ dodal generálmajor.

Během slavnostního aktu se zvláštního ocenění dostalo dvěma absolventům kurzu. Kapitánovi Davidu Kremličkovi, zástupci náčelníka štábu 71. mechanizovaného praporu udělil rektor-velitel UO Medaili Univerzity obrany za nejlepší studijní výsledky. Hned za ním se umístil major Robert Václavík, který převzal Plaketu rektora-velitele Univerzity obrany.

Mezi úspěšnými absolventy toho kurzu byli také příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie, a to major Petr Urban, major Martin Kutil, kapitán Josef Matuška a kapitánka Jindřiška Budiková. Ta byla z vyškovských příslušníků nejúspěšnější, když se svými výsledky při studiu propracovala na celkové 12. místo.


Autor: Viktor Sliva, www.arm.cz a kpt. Monika Nováková, TID VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Leden 2019)