Bílé povlaky na přilby předány 16 armádním profesionálům. Ti v nich bojují o úspěšné absolvování elitního bojového kurzu Komando

Bílé povlaky na přilby předány 16 armádním profesionálům. Ti v nich bojují o úspěšné absolvování elitního bojového kurzu Komando

Jediný bojový kurz AČR zaměřený na velitele malých jednotek. Žádná jména, žádné hodnosti, žádné funkce. Všichni účastníci kurzu Komando stojí na stejné výchozí čáře, kde jsou si všichni rovni. V okamžiku, kdy si poprvé navléknou symbolický bílý povlak na přilbu, jsou už pro instruktory známi jen pod číslem.

Letošní druhý běh kurzu Komando byl slavnostně zahájen v pondělí 7. října 2019, kde v prostoru Srubového tábora Vojenského výcvikového prostoru Březina převzalo tyto bílé povlaky s čísly, za přítomnosti zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) plukovníka gšt. Petra Svobody a dalších hostů, 16 příslušníků AČR, kteří prošli předcházejícím náročným výběrovým řízením. Své zástupce zde má 7. mechanizovaná brigáda Hranice (1), 4. brigáda rychlého nasazení Žatec (7), Univerzita obrany Brno (2), 13. dělostřelecký pluk (3), 102. průzkumný prapor Prostějov (2) a nově vytvořený Organizační prvek výstavby výsadkového pluku Chrudim (1). Číslo si s sebou nesou po celou dobu působení na kurzu a dobrovolné vzdání se bílého povlaku znamená pro příslušníka předčasné ukončení kurzu. Bohužel jeden z nich tak musel již učinit z vážných rodinných důvodů.

Nyní vojáky čeká velmi tvrdý nepřetržitý měsíční výcvik pod vedením instruktorů úseku přípravy Komando VeV-VA a za účasti i dalších prvků AČR, který bude probíhat v taktických situacích a činnostech, blížících se reálným bojovým podmínkám se zvýšenou psychickou a fyzickou zátěží.

Ti, co uspějí, pak převezmou v pátek 8. listopadu 2019 v kryptě Národního památníku hrdinů Heydrichiády v Resslově ulici v Praze nášivky a odznaky kurzu Komando.


Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Říjen 2019)