Blended learning jako moderní forma přípravy budoucích kapitánů

Blended learning jako moderní forma přípravy budoucích kapitánů

V termínu 6. 2. – 2. 6. 2023 probíhá také Kurz pro nižší důstojníky, a to v nové formě studia za podpory LMS (Learning Management System) EDUWEB. Jde o kariérový kurz společný pro všechny odbornosti a specializace, jehož cílem je splnění kvalifikačního požadavku stanoveného pro výkon služby na místě s hodností kapitán.

První fáze kurzu je online, proto se první setkání s posluchači odehrálo ve virtuální místnosti Jitsi, kde je v úvodu přivítal náčelník Centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovník Josef Střítecký, když zmínil: „Dnes zahajujeme historicky novou variantu kapitánského kurzu. Vítám vás a přeji hodně studijních úspěchů.“

Po jeho úvodním slově seznámil vedoucí lektor účastníky s důležitými termíny v kurzu a s organizací studia. Pro lepší pochopení studijních náležitostí byla posluchačům představena tzv. „vzdělávací cesta“, která popisuje možnosti a aktivity v online prostředí a v prezenční části studia. Posluchači kurzu, kteří v rámci online studia úspěšně splní postupový test, se následně účastní prezenční výuky, která proběhne v prostorách Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Na posluchače čekají převážně semináře a cvičení pro upevnění a procvičení znalostí získaných během online studia. Závěr kurzu bude patřit ověření teoretických znalostí pomocí závěrečné ústní zkoušky před komisí.

Pro podporu studia mají účastníci k dispozici LMS EDUWEB, jež je dostupný z Internetu. „Dostupnost online vzdělávacího obsahu je důležitá pro efektivnější studium a přívětivější pro samotné účastníky kurzu,“ uvádí jeden z lektorů major Václav Pokluda.

Věříme, že nová forma kurzu naplní naše předpoklady o efektivnějším využití času a prostředků v rámci kariérové přípravy v Armádě České republiky.

Blended learning je označení pro kombinaci online a prezenční formy vzdělávání.*


Text a foto: Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Únor 2023)