Boletičtí se zdokonalovali v přepravě vojsk po železnici

Boletičtí se zdokonalovali v přepravě vojsk po železnici

Pod vedením štábu logistiky příslušníci Střediska obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ) Boletice absolvovali výcvik v přepravě vojsk po železnici. Ta je jednou z variant přepravy většího množství vojenské techniky, včetně nákladu, jenž je často využíván zejména na delší vzdálenosti.

Na vlakové vlečce Polečnice ve vojenském újezdu Boletice tak poslední červnový týden proběhla nejprve teoretická příprava, tak aby byla jednotka dostatečně seznámena se všemi možnými způsoby i povelovou technikou, či bezpečnostními zásadami. Tu pak následovala praktická část, přičemž odborný a metodický dozor zajištovali příslušníci z Centra vojenské dopravy (CVD) Olomouc, za asistence dalších příslušníků nově vznikajícího CVD v Plzni.

Pro mnohé řidiče, mezi kterými jsou vojenští profesionálové, ale i občanští zaměstnanci, to bylo rutinní, ale nezbytné procvičování procesu „vagónování“, jinými slovy v nakládání a zajištění kolové techniky na železniční vozy.


Text a foto: nadporučík Jan Janča, starší důstojník logistiky SOVZ Boletice

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Červenec 2020)