„Bylo mi ctí s vámi pracovat“, loučil se s Vyškovskými generál Kožiak

„Bylo mi ctí s vámi pracovat“, loučil se s Vyškovskými generál Kožiak

Ve středu 25. listopadu 2015 se uskutečnil v posádce Vyškov slavnostní nástup k předání funkce velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA).

Za účasti místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Ivo Bárka, vedení města Vyškova v čele se starostou Karlem Goldemundem a dalších významných hostů, symbolicky předal velitel VeV – VA brigádní generál Ján Kožiak, odcházející do zálohy, bojový prapor VeV – VA náčelníkovi Generálního štábu AČR generálporučíkovi Josefu Bečvářovi a ten jej odevzdal do rukou nového velitele plukovníka Josefa Kopeckého, dosavadního velitele 7. mechanizované brigády Hranice.

„Mojí základní prioritou je personál a jeho kvalitní výcvik, hlavním posláním je pak právě příprava našich vojáků. Je to Vyškov, kde se v průběhu kurzů základní přípravy, do armády nastupujícící občané České republiky, poprvé seznámí s realitou vojenského života a naučí se základy tohoto řemesla. Stejně tak se vojáci sem postupně vrací během své kariéry na nejrůznější odborné kurzy či v rámci přípravy před vysláním do zahraniční operace,“ řekl při této příležitosti generálporučík Bečvář a dále zdůraznil: „Práce příslušníků VeV – VA je tedy pro celou armádu klíčová. V nadcházejících letech potřebujeme doplnit a vycvičit řádově pět tisíc nových vojáků, musíme se soustředit i na nárůst kapacit a schopností aktivní zálohy. Mnohé bude záležet právě na vás jak kvalitní a připravené budeme mít vojáky. Výcvik je a musí být úkolem opravdových profesionálů, kteří jsou schopni jít příkladem, vést a motivovat své podřízené. V osobnosti brigádního generála Jána Kožiaka takového profesionála VeV – VA ve svém čele měla a jsem plně přesvědčen, že v případě plukovníka Kopeckého tomu nebude jinak.“

Závěrečná řeč velitele VeV – VA brigádního generála Jána Kožiaka

„Dnešním dnem předávám funkci velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie a 30. listopadu 2015 se ukončí moje vojenská kariéra po 39 letech a 9 měsících služby v Armádě České republiky.

Velitelství výcviku – Vojenská akademie je útvarem, který plní úkoly stanovené náčelníkem Generálního štábu v oblasti výcviku a kariérové přípravy vojáků Armády České republiky, a to v oblastech přípravy jednotek a útvarů k plnění zahraničních misí, základní přípravy a výcviku jednotek aktivních záloh. Takto bych mohl charakterizovat oblast po oblasti, za které odpovídáme, a ve všech již zmíněných oblastech jsou výsledky práce vás všech hodnoceny velmi dobře.

Toto vše, co jsem v krátkosti zhodnotil, je práce vás všech, kteří pracujete na jednotlivých systemizovaných místech a plníte úkoly, které jsou před nás postaveny.

Dovolte mi z tohoto místa poděkovat náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky za podporu a pomoc, kterou věnuje Velitelství výcviku – Vojenské akademii, o čemž svědčí i to, že od 1.1. a 1.7.2016 dojde k navýšení počtů Velitelství výcviku – Vojenské akademie a přímo podřízených útvarů a zařízení o 99 systemizovaných míst, z toho 66 vojáků z povolání a 33 občanských zaměstnanců.

Dále chci poděkovat starostovi města Vyškova za pomoc a podporu při zabezpečování akcí na veřejnosti včetně slavnostní vojenské přísahy v měsíci květnu.

V závěru mého vystoupení děkuji vám všem za práci, kterou jste odváděli a budete odvádět ve prospěch Velitelství výcviku – Vojenské akademie a Armády České republiky. Děkuji za podporu všem posádkovým subjektům posádky Vyškov.

Bylo mi ctí s vámi pracovat. Děkuji a někdy na shledanou.“

V rámci slavnostního nástupu byl brigádní generál Ján Kožiak dekorován náčelníkem Generálního štábu AČR čestným odznakem AČR „Za zásluhy“ I. stupně a sám poté udělil vybraným příslušníkům VeV – VA a jeho přímo podřízených útvarových zařízení Pamětní odznak VeV – -VA.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Listopad 2015)