Centrum dopravní výchovy pro czdefence: Co se armádní řidiči učí ve vojenské autoškole

Centrum dopravní výchovy pro czdefence: Co se armádní řidiči učí ve vojenské autoškole

Zajímalo nás, co vše musejí zvládat naši armádní řidiči, jaké prostředky při výuce používají apod., proto jsme požádali nadpraporčíka Radka Poldu z Centra dopravní výchovy, aby nám výcvik řidičů v AČR trochu přiblížil.

Pane nadpraporčíku, můžete nám představit Centrum dopravní výchovy, možnosti a techniku, kterou disponujete?

Centrum je prostě vojenská autoškola. Zabývá se výchovou a výcvikem řidičů ozbrojených sil a připravuje také instruktory a učitele, kteří se zabývají výcvikem řidičů v rámci celé armády. Centrem ročně projde v odborných kurzech cca 2 500 vojáků. Dále jsme garantem tvorby pravidel pro výcvik řidičů v AČR.

V rámci akcí na veřejnosti také provádíme dopravně-preventivní akce pro širokou veřejnost, které souvisí s naším úkolem naplňování národní a rezortní strategie bezpečnosti silničního provozu. Například nedávno jsme byli na Kopřivnických dnech techniky, kde jsme kromě představení naší výcvikové techniky prezentovali ukázku činnosti airbagu, bezpečného způsobu rozbití okna vozidla, správné výstroje motocyklisty, nebo mrtvé úhly nákladního automobilu.

Voják, který k nám přijde do kurzu, může absolvovat výcvik na čemkoliv, co máme v armádě. Centrum disponuje technikou, která je v současné době v používání u AČR. Například Pandur II, Tatra 815-7, Tatra 810, ale také techniku, která má již svá nejlepší léta za sebou. Jedná se o dnes již dosluhující vozidla BVP-2, UAZ a LR Defender, Tatra 815 nebo autobus Karosa. Nutno dodat, že zmíněná technika dosahuje „věku“ 30 a více let. Tato potom vyžaduje od našich instruktorů nadstandardní péči, aby ji udrželi v provozuschopném stavu. I přes výše uvedené jsme schopni zabezpečit výcvik a naplnit tím naše poslání.

O jaké kurzy, případně zdokonalovací kurzy, je u vás největší zájem?

I kdybychom pracovali 24 hodin denně, nejsme schopni pokrýt poptávku, která je po všech typech kurzů. Je velký zájem o civilní i vojenské řidičáky. Jedná se například o kurzy k získávání řidičských oprávnění skupin C, CE a dále kurzy k získávání osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil na všechny typy vozidel, prostě od Land Roveru po tank.

Stačíte kapacitně pokrýt poptávku? Inzeráty na nábor řidičů AČR jsou vidět prakticky napříč celou armádou.

Obecně lze říct, že jsme schopni za normálních okolností pokrýt až 70 % poptávky. Avšak s přihlédnutím na dnešní situaci, která resonuje celou společností (s ohledem na opatření COVID-19), muselo i Centrum své výukové a výcvikové aktivity utlumit a dokonce v nějaký moment i pozastavit. Tím samozřejmě vzniká velký převis poptávky a před námi je úkol vycvičit co nejvíce řidičů všech kategorií a to samozřejmě bez snížení nároků na kvalitu.

Plánujete případné kurzy na údržbu a provoz nových vozidel Toyota Hilux?

Samozřejmě. V rámci kurzu k získávání OŘVOS na vozidla typu LR Defender a UAZ bude tento rozšířen i na vozidlo Toyota Hilux. Ve zmíněném kurzu získají řidiči základní znalosti a dovednosti pro řízení vozidla po komunikaci, v terénu, základy údržby a odstraňování drobných závad. Jsme rovněž připraveni zpracovat na uvedené vozidlo stručnou příručku pro řidiče, tak jak jsme to již v minulosti učinili na jinou zaváděnou techniku do AČR.

V čem spatřujete největší rozdíl armádních řidičů oproti řidičům civilním, co je pro vojáka jiné v otázkách řidičského umu?

To je otázka, na kterou odpovídám velmi často. Určitou zkušenost s řízením v civilu mám a tak mohu posoudit, jaké odlišné požadavky jsou kladeny na řidiče v civilu a jaké na vojenské řidiče.

  • Vojenský řidič musí umět ovládat vozidlo jak na komunikaci, tak i v terénu, kde musí umět překonávat specifické překážky.
  • Vojenský řidič je schopný ovládat vozidlo za všech klimatických podmínek, ať v poušti nebo v zasněžených horách.
  • Vojenský řidič je schopný řídit vozidlo za použití infrapřístroje.
  • Vojenský řidič je schopný identifikovat závadu na vozidle a sám si ji odstranit.
  • Když už se vám stane dopravní nehoda, chcete, aby byl vojenský řidič poblíž a zachránil vám život.

Vojenský řidič kromě výše uvedeného plní i jiné úkoly v rámci jednotky, to znamená, že nesedí jen za volantem, ale účastní se i dalšího výcviku.

Využíváte pro výcvik řidičů AČR také profesionály z jiných bezpečnostních složek či řidičů rally?

V rámci výcviku v kurzech spolupracujeme s PČR. Jedná se o součinnost při výcviku např. řidičů vozidel s právem přednostní jízdy.

Při speciální přípravě můžou řidiči AČR využívat civilní střediska bezpečné jízdy. Zde si mohou vyzkoušet jízdu na polygonu s nácvikem krizových situací na kluzné ploše se smykovou deskou. V těchto zařízeních pracují zkušení instruktoři bezpečné jízdy, kteří se rekrutují i z řidičů se zkušeností z motoristického sportu. Mým snem je vybudování podobného polygonu v rámci výcvikového zařízení AČR.

Jaký je postup při výcviku řízení té nejtěžší bojové techniky?

Postup výcviku na nejtěžší bojovou techniku se zásadně neliší od výcviku na jakoukoli jinou techniku. Samozřejmě dle zpracovaných učebních plánů a metodických postupů jsou řešena specifika jednotlivých vozidel. Mezi tato specifika patří zásadní odlišnosti, jako jsou rozměry vozidla, hmotnost, použití kolejových pásů, je-li vozidlo plovoucí, překonává-li vodní překážku broděním či jízdou pod vodou. Vždy po ukončení kurzu získáme řidiče, který umí ovládat požadované vozidlo, ať už je to UAZ nebo PANDUR II.

Platí tzv. vojenský řidičský průkaz, získaný v AČR, i v  civilu?

Opět velmi frekventovaná otázka. Jak to tedy je? Každý vojenský řidič musí být držitelem řidičského oprávnění na danou skupinu a jako „nástavba“ je již zmiňované OŘVOS (po staru „vojenský řidičák“). To znamená, že vojenský řidič nákladního automobilu po získání civilního řidičského oprávnění projde kurzem vojenského „náklaďáku“, kde získá vědomosti a dovednosti jízdy v terénu, používání speciálních zařízení a další specifika provozu vojenských vozidel.

U řidičů bojových vozidel je to potom velmi podobné. V každém případě pro řízení vozidel ozbrojených sil musí být řidič držitelem obou dokumentů. Jsou slyšet i názory, že tato „nástavba“ je zbytečná a že v civilu to tak nefunguje. To však není pravda. I řidič nákladního automobilu v civilu se podrobuje školení, aby mohl být držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče. Dále se pak musí zúčastňovat opakovaných školení v předepsaném rozsahu.

Jak často jsou držitelé vojenských řidičských oprávnění přezkušováni a v jakém rozsahu?

V rámci zdokonalovací přípravy řidičů může velitel nařídit provedení kontrolního cvičení. Toto kontrolní cvičení je přesně popsáno v odborném předpise. Jedná se o cvičení jízdy po určené dráze s překážkami na čas. Dále podle potřeby může velitel nařídit přezkoušení z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. Kontrolní cvičení je ale jen jeden segment ze zdokonalovací odborné přípravy řidičů. Zdokonalovací příprava je celý soubor cvičení, které musí řidič během roku splnit. Četnost těchto cvičení záleží na zařazení řidiče a na splněné třídnosti.

Využíváte různých simulací nebo spíše dáváte přednost praxi v terénu?

V dnešní době je simulační trenažérová technika velmi populární. Při výcviku používáme trenažéry vozidel Tatra 810 a Pandur II. Tento výcvik však přináší různá úskalí. Například, kdy řidič v trenažéru cítí nevolnost a po pěti minutách musí trenažér opustit. Dále tyto technologie rychle stárnou a udržet tato zařízení v provozuschopném stavu je velmi finančně nákladné. Naše legislativa umožňuje za určitých podmínek nahradit určitou část výcviku v jízdě ve vozidle jízdou v trenažéru.

Já jako instruktor upřednostňuji jízdu v terénu, protože i ta nejlepší simulace nenahradí nutnost vyhledávat tu nejlepší cestu terénem a orientaci v překážkách.

Plánujete do konce roku ještě nějaké dovednostní soutěže? Kdo podle Vás v posledních letech dosahuje napříč útvary AČR nejlepších výsledků?

Bohužel neplánujeme. Soutěž „Nejlepší řidič AČR“, která probíhá pod záštitou NGŠ, jsme museli letos kvůli protiepidemickým opatřením zrušit. Na otázku, kdo dosahuje nejlepších výsledků v soutěži, ode mě neuslyšíte, že jsou to řidiči například ze Strakonic. V jednotlivých disciplínách se umisťují na předních příčkách řidiči napříč celou AČR. Určitě jsou znát individuality, ale říct, že u některého útvaru jsou nejlepší řidiči, opravdu nelze.


Autor: Michal Pivoňka, www. czdefenece.cz

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Říjen 2021)