Centrum dopravní výchovy a výcvik řidičů na cvičení „Hradba 2016“

Centrum dopravní výchovy a výcvik řidičů na cvičení „Hradba 2016“

Příslušníci Centra dopravní výchovy ve Vyškově se nemalou měrou podíleli na výcviku příslušníků aktivní zálohy při cvičení Hradba 2016 ve VVP Libavá. V sedmi pátečních termínech provedli zdokonalovací výcvik řidičů aktivní zálohy.

Vždy od 13:00 hodin byl tento výcvik zahájen v polním parku vojenské techniky v prostoru srubového tábora. Po nástupu následoval již samotný výcvik v řízení, který byl zaměřen na zdokonalení jízdy v terénu a jízdy v proudu vozidel ozbrojených sil. V nesnadných podmínkách se bezmála 70 řidičů na vozidlech UAZ 469, Tatra T-810 a T-815 porvalo s nástrahami „Libavského prostoru“.

„Cvičení svým rozsahem a plněnými úkoly bylo něco nového. Vždy po ukončení výcviku jsme odjížděli do Vyškova obohaceni o řadu nových zkušenosti a dovedností, získaných i názorem civilních,“ shrnuje nadrotmistr Lukáš Purkar.

Je nutné konstatovat, že cíl zaměstnání byl díky velmi aktivní snaze příslušníků jednotek Aktivních záloh splněn. „Byl jsem překvapen s jakým nadšením a nasazením příslušníci AZ plnili zadané úkoly“ informuje nadrotmistr Milan Hajtmar, jeden z instruktorů Centra dopravní Výchovy.


Text a foto: kapitán Tomáš Chytil

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. Duben 2016)