Certifikační cvičení Shield II připravuje vojáky na misi v Afghánistánu

Certifikační cvičení Shield II připravuje vojáky na misi v Afghánistánu

Devátá strážní rota BAF (Bagram Air Field) až do pátku 15. září nacvičuje svou připravenost k plnění úkolů v zahraniční operaci v rámci certifikačního cvičení Shield II 2017. Připravuje se tak na misi v Afghánistánu, kde bude působit při operaci Resolute Support s koaličními partnery. Hlavním úkolem roty bude ochrana letecké základny Bagram v oblasti Parwan.

Pod vedením řídícího štábu tvořeného příslušníky Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov cvičení ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina a kasárna Dědice simuluje situace, se kterými se jednotka může v reálných podmínkách nasazení setkat. S dokreslením skutečných situací pomáhají vojáci aktivní zálohy. Ti v rámci cvičení představují místní obyvatelstvo.

Důležitou roli zde hrají také příslušníci 7. strážní roty, kteří přijeli kolegům předat zkušenosti získané během svého předchozího působení ve stejné zahraniční operaci.

Jádro 9. strážní roty tvoří příslušníci 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce doplněné o specialisty z jiných útvarů. Úkoly v prostoru nasazení bude 9. strážní rota plnit od podzimu 2017 do jara 2018.


Autor: Tiskový informační důstojník 9. strážní roty

Foto: Hana Jurčová a št. prap. Peter Arvay, VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Září 2017)