Certifikát kurzu Střelec operátor KBVP PANDUR II má čerstvě i 12 záložníků

Certifikát kurzu Střelec operátor KBVP PANDUR II má čerstvě i 12 záložníků

Ti jej celý absolvovali přímo ve Vyškově formou nepřetržitého vojenského výcviku (cvičení) v době od 15. května do 25. května 2023, kde měli možnost využít nejen výuku na učebnách, ale i na trenažérech Skupiny simulačních a trenažérových technologií, až po praktický výcvik na střelnici bojových vozidel vojenského výcvikového prostoru Březina.

„Cílem tohoto odborného kurzu je získat vědomosti a prakticko-odborné návyky potřebné k výkonu funkce střelce operátora KBVP PANDUR II a jeho zbraňové stanice RCWS30,“ vysvětluje jeho velitel kapitán Ivan Michalík z Úseku přípravy mechanizovaného vojska Odboru profesní přípravy VeV-VA a doplňuje, že se jej účastnili příslušníci jednotek AZ 4. brigády rychlého nasazení Žatec a Tábor.

A více nám ho přiblížil přímo jeden z jeho účastníků četař Jiří Bareš, příslušník jednotky AZ 41. mechanizovaného praporu Žatec, u které slouží již šestým rokem. V civilu manažer optimalizace výrobních systémů, u aktivní zálohy velitel osádky, ale i střelecký instruktor. „Kurz byl výborný, jsem moc rád, že jsem dostal příležitost jej absolvovat. Technika mě obecně hodně baví a tohle byl opravdu zážitek,“ hodnotí četař Bareš, přičemž kvituje organizaci i profesionalitu a přístup jeho instruktorů až po velitele kurzu. „V prvním týdnu bylo hodně teorie, ale tu okamžitě vždy vystřídala praxe a práce na zbraňových systémech, prolínající se s výcvikem na simulátorech, takže jsme dle mého názoru díky tomu byli na druhý – praktický týden už přímo na střelnici, velmi dobře připraveni. Zde jsme absolvovali denní střelby z místa i za pohybu a také střelby noční, kdy jsme se střídali na pozicích velitele a střelce operátora KBVP PANDUR II. Přestože jsme veškerou činnost drilovali na simulátorech, přece jen poprvé v reále přišla trochu nervozita, respekt a pravá tréma… Přece jen, sedíte v nastartovaném vozidle s ostrou municí, snažíte se myslet na všechny postupy, na jejich dodržení, ale den ode dne to bylo lepší a my všichni daleko jistější a rychlejší v samotné činnosti,“ líčí dále své postřehy a dojmy četař Bareš. „Závěrem mohu říct za všechny příslušníky kurzu MV021, že jsme si kurz užívali od samotného začátku až do konce a velmi cennými jsou pro nás nejen nové znalosti a dovednosti, ale i všechny zkušenosti, které jsme získali od vyškovských instruktorů.“


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: kapitánka Monika Nováková, Vladimír Bezděk, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Květen 2023)