Chceš-li modrým majákem vládnout, na dno svých sil u CDV musíš si sáhnout!

Chceš-li modrým majákem vládnout, na dno svých sil u CDV musíš si sáhnout!

V uplynulém týdnu, přesněji v termínu 23. – 26. října, absolvovali příslušníci AČR u centra dopravní výchovy (CDV) výcvik v kurzu řidičů vozidel s právem přednostní jízdy. Jedná se převážně o vojáky z hasičských nebo zdravotnických jednotek, případně o příslušníky vojenské policie, kteří „modrý maják“ využívají k výkonu své funkce.

První den kurzu strávili posluchači na učebně, kde se seznámili s právní úpravou jízdy vozidel s právem přednostní jízdy (§ 41 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), rozebrali spolu s psychologem vlivy působící na fyzický a zejména psychický stav řidiče vozidla s „modrým majákem“ a teoreticky probrali pravidla ovládání vozidel.

Další den ráno následovala dvouhodinovka, kde si posluchači spolu s lektorem CDV občanským zaměstnancem Janem Lutonským zopakovali, případně prohloubili, teorii a zásady bezpečné jízdy. A pak už následovalo to zásadní – ostrý výcvik na vozidlech. Jako první zaměstnání absolvovali všichni výcvik na kluzné ploše, kde se zdokonalili v řízení vozidla za snížených adhezních podmínek při řešení krizových situací (krizové brzdění a zatáčení, vyhýbací manévr, použití ruční brzdy, krizové brzdění na nesourodém povrchu, průjezd zatáčkou, atd.), a to vše s vozidly Škoda Fabia a sanitním VW při rychlostech do 50 km/h.

Ve středu se kurz přesunul na CRA (cvičiště řízení automobilů) – zde posluchači absolvovali slalom při rychlosti cca 40 km/h, následoval vyhýbací manévr (tzv. losí test) při rychlosti cca 60 km/h, nácvik odhadu bezpečné vzdálenosti a zastavení a vrcholem byl průjezd křižovatkou za použití „modrého majáku“ – většinou z pozice řidiče, který by měl v normálním provozu buď „červenou“ na semaforu, případně by musel dávat přednost řidiči jedoucímu po hlavní pozemní komunikaci. „Až zde si řidiči vozidla s právem přednosti v jízdě uvědomí, že oprávnění nerespektovat některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. je nezbavuje povinnosti neohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Mnoho řidičů totiž samo neví, jak na vozidlo s modrým majákem reagovat, pokud ho tedy vůbec zaregistrují. Proto jsou na výcvik řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě kladeny tak vysoké nároky a požadavky,“ hodnotí výcvik praporčík Pavel Kubíček a nadrotmistr Bohuslav Baláž z CDV. Třetí den kurzu byl zakončen výcvikem na simulátorech nárazu a převrácení, kde si posluchači mohli vyzkoušet pocity při dvou nejčastějších typech dopravních nehod, včetně funkce bezpečnostních pásů a možnosti vystoupit z převráceného vozidla, pokud jsou upnuti v bezpečnostním pásu v pozici hlavou dolů.

Poslední den přišla ta pověstná třešnička na dortu – posluchači zamířili na betonovou plochu letiště Vyškov, kde pod vedením instruktorů CDV a Policie ČR drilovali průjezd zatáčkou s rozdílnou adhezí při rychlostech kolem 60 km/h, vyhýbací manévry při rychlostech cca 80 km/h, 120 – 130 km/h a vyhýbací manévr v městském provozu (např. náhlé vstoupení maminky s kočárkem do vozovky). Jelikož závěrečná fáze výcviku probíhala na vyřazených vozidlech Policie ČR, o krizové situace na hranici adheze nebyla nouze!

Závěrem mi dovolte popřát všem úspěšným absolventům kurzu mnoho šťastných kilometrů s „modrým majákem“ v poloze ZAPNUTO!


Text: kapitán Jan Tichavský, CDV

Foto: praporčík Pavel Kubíček, o.z. Jan Lutonský, CDV

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. Listopad 2017)