Chcete se dozvědět něco zajímavého z vojenských dějin? Přijďte k nám na výstavu

Chcete se dozvědět něco zajímavého z vojenských dějin? Přijďte k nám na výstavu

V prostorech foyer Společenského klubu Kasáren Dědice, dostupném i veřejnosti, je možné od pondělí 12. září 2022, kdy se uskutečnila vernisáž, navšívit interaktivní výstavu „CESTOU 1. ČESKOSLOVENSKÉHO ARMÁDNÍHO SBORU“. Expozice bude přístupná veřejnosti až do konce září.

Garantem výstav je Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel. Vznik výstavy a její putování podpořilo Ministerstvo obrany ČR. Autorkou a odborným garantem výstavy je Mgr. Dagmar Martinková, Ph.D.

Otevřeno vždy:

Po:  07.00 - 20.00 hodin

Pá:  07.00 - 13.30 hodin

Obsahem výstavy je historie cesty československé zahraniční armády, která vznikla na východě, v bývalém Sovětském svazu. Popisuje cestu od vzniku československého legionu v Polsku v roce 1939, formování jednotky v Buzuluku v SSSR od roku 1942, příchod dobrovolníků z různých míst Sovětského svazu. Od počátku je kladen důraz na místo a osobnosti z řad volyňských Čechů, jsou zde uvedeny medailonky některých z nich. Dále je zde zdůrazněna úloha žen v armádě. Text se věnuje stručně a jasně jednotlivým významným bojovým operacím a zdůrazňuje jejich úlohu, zejména pak při osvobozování Československa (osvobození Kyjeva, osvobození Volyně – vstup volyňských Čechů, Karpatsko-dukelská operace, osvobození Liptovského Mikuláše, Ostravská operace, osvobození Vsetína, Olomouce, Holešova až po příjezd do Prahy).

Výstava je řešena INTERAKTIVNĚ. Základem je velká MAPA, rozložitelná na podlaze o rozměrech cca 8×4 metry (to je základní výstavní prostor, je však třeba mít ještě prostor pro návštěvníky pohybující se okolo mapy a na ni umístěných panelů). Zdůrazněn je tedy místopis/mapa území kudy procházel zpočátku legion, pluk, brigáda a posléze sbor. Do mapy se umisťují jednotlivé panely s názvem míst a popisem událostí s doplněním lidských příběhů zasazených do historických událostí.

Cílem výstavy je oslovit co nejširší veřejnost včetně základních a středních škol, tak aby tato specifická válečná historie byla co nejvíce srozumitelná pro všechny. Výstava je doplněna pracovní slepou mapou pro školy jako další možná interaktivní forma výuky dějin druhé světové války. Protože mnoho příslušníků 1. čs. armádního sboru byli volyňští Češi, kteří se usadili v Československu, je tato výstava také součástí výuky regionálních dějin a poukazuje na některá místa, kde se zmínění volyňští Češi usadili.

Cílem výstavy je doplnit znalosti období dějin 2. světové války interaktivním způsobem a upozornit i na roli zahraničních Čechů v boji proti fašismu. Výstava je určena žákům a studentům škol, ale také široké veřejnosti.

Možnost lektorovaného programu na 1,5 – 2 hodiny doprovázeného projekcí dokumentů a vzpomínek přímých účastníků událostí.

Dotazy na volné termíny a podmínky zapůjčení na emailu: volynsti.cesi@gmail.com

Mgr. Dagmar Martinková, Ph.D.
autorka a odborný garant výstavy

Výstavu doprovází i možnost zakoupení zajímavých knih. Jejich ceník i plákat výstavy naleznete v přílohách.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. Září 2022)