Prosinec 2019

Oslavy svátku Svaté Barbory

Oslavy svátku Svaté Barbory

Ve středu 4. prosince 2019 se v posádce Vyškov uskutečnila oslava svátku Svaté Barbory (patronky všech dělostřelců). Tuto událost uspořádala Česká a slovenská obec dělostřelecká z.s. při posádce Vyškov a Četa dělostřeleckých prostředků Praporu zabezpečení Vyškov (przab). Za Velitelství výcviku-Vojenskou akademii se slavnostní akce zúčastnil zástupce velitele plukovník gšt. Petr Svoboda.

Česky

Zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie velitelem 7. mechanizované brigády

Zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie do nového roku velitelem 7. mechanizované brigády

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se v přáslavických kasárnách uskutečnil slavnostní ceremoniál předání a převzetí funkce velitele 7. mechanizované brigády Hranice. Novým velitelem se k 1. lednu 2020 stává dosavadní zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Petr Svoboda.

Česky

Armáda dává naději: Během jednoho odpoledne rozšířilo Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) 252 armádních nováčků

Armáda dává naději: Během jednoho odpoledne rozšířilo Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) 252 armádních nováčků

Stalo se tak ve středu 11. prosince, tedy v předvánočním čase, kdy u Centra základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie uspořádali další z náborových akcí do registru dárců kostní dřeně. Ta se uskutečnila poprvé v rámci celorepublikové výzvy Armáda dává naději. A zapojili se nejen rekruti, ale i záložníci a dobrovolníci.

Česky

I meč pro nejlepšího absolventa Základního důstojnického kurzu zůstal ve Vyškově

I meč pro nejlepšího absolventa Základního důstojnického kurzu zůstal ve Vyškově

V pátek 6. 12. 2019 byli u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově slavnostně vyřazeni noví důstojníci – absolventi Základního důstojnického kurzu. Ti se zde po dobu šestnácti týdnů učili vše potřebné k výkonu služby v důstojnickém sboru s vojenskou hodností poručík až nadporučík. Předtím však všichni museli úspěšně splnit zkoušky.

Česky

Emulátor raket 3M9 zvyšuje efektivitu výcviku i ve Vyškově

Emulátor raket 3M9 zvyšuje efektivitu výcviku i ve Vyškově

Vojsko pozemní protivzdušné obrany (PVO) je v Armádě ČR zastoupeno velmi malým podílem, ale o to víc a velmi úzce musí Velitelství výcviku-Vojenská akademie (VeV-VA), potažmo Úsek přípravy pozemní PVO Vyškov, spolupracovat s protiletadlovým raketovým plukem ve Strakonicích, jakožto jediným zástupcem výše zmíněného vojska, tak aby samotná příprava budoucích „odborníků“ co nejvíce vyhovovala požadavkům strakonické posádky.

Česky

Další záložníci a dobrovolníci absolvovali kurz základní přípravy

Další záložníci a dobrovolníci absolvovali kurz základní přípravy

Ve čtvrtek 12.12. byl u Velitelství výcviku-Vojenské akademie slavnostně zakončen letošní poslední kurz základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy a účastníky dobrovolného vojenského cvičení. Jeho absolventi a absolventky při této příležitosti složili také vojenskou přísahu, a to před zraky svých nejbližších.

Česky

PF 2020

PF 2020

Krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a úspěchů do nového roku 2020 přeje brigádní generál Ing. Radek Hasala.

 

Česky