Závěr roku patřil ocenění a loučení. Do toho nového jdeme s novými zástupci velení

Závěr roku patřil ocenění a loučení. Do toho nového jdeme s novými zástupci velení

V pátek 20. prosince se velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) brigádní generál Radek Hasala v rámci slavnostního shromáždění v aule kasáren Dědice rozloučil se zde končícími vojenskými profesionály, ale i občanskými zaměstnanci.

Mezi těmi, s kterými se rozloučil předáním Pamětního listu za práci pro VeV-VA, byli hned dva příslušníci velení, a to jeho zástupce plukovník gšt. Petr Svoboda, odcházející na funkci velitele 7. mechanizované brigády Hranice, a náčelník štábu plukovník gšt. Jaroslav Medek, který je ustanoven již od 1.12. na funkci ředitele Krajského vojenského velitelství Ostrava. Dalším z odcházejích významných osobností VeV-VA, a to do dúchodu, je pak občanský zaměstnanec Karel Zvěřina, který zde dlouhá léta působil jako předseda Základní odborové organizace.

Funkci zástupce velitele VeV-VA od 1.1.2020 přebírá plukovník Jiří David, dosavadní velitel 7. mechanizované brigády Hranice a funkci náčelníka štábu VeV-VA pak ke stejnému datu přebírá současný velitel 43. výsadkového praporu Chrudim podplukovník Jiří Adamec.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. Prosinec 2019)