I meč pro nejlepšího absolventa Základního důstojnického kurzu zůstal ve Vyškově

I meč pro nejlepšího absolventa Základního důstojnického kurzu zůstal ve Vyškově

V pátek 6. 12. 2019 byli u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově slavnostně vyřazeni noví důstojníci – absolventi Základního důstojnického kurzu. Ti se zde po dobu šestnácti týdnů učili vše potřebné k výkonu služby v důstojnickém sboru s vojenskou hodností poručík až nadporučík. Předtím však všichni museli úspěšně splnit zkoušky.

Podmínkou pro absolvování kurzu je zvládnutí tří dílčích testů na počítačích a to z bloků vojenské přípravy, bezpečnostních-obranných studií a leadershipu. Dále posluchači musí dosáhnout kladného hodnocení při hodnocených seminářích, cvičeních a uspět u závěrečného ústního přezkoušení před komisí. V neposlední řadě je podmínkou pro úspěšné zakončení kurzu splnění účasti na výuce v minimální výši 90 % hodin stanovených v učebním plánu kurzu.

Slavnostního vyřazení se zúčastnili hlavní funkcionáři Vojenské akademie, lektoři, rodinní příslušníci a další hosté. Velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala blahopřál novým důstojníkům k úspěšnému absolvování kurzu a některé z nich odměnil za jejich aktivní přístup ke studiu. Nejlepšímu posluchači nadporučíkovi Bc. Vlastimilu Vašinovi, příslušníku VeV-VA Vyškov, pak předal „Čestný meč“.


Text: kpt. Mgr. Lubomír Gola, Centrum kariérové přípravy niýších důstojníků 

Foto: o.z. Hana Jurčová, CKIT

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. Prosinec 2019)