Zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie velitelem 7. mechanizované brigády

Zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie do nového roku velitelem 7. mechanizované brigády

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se v přáslavických kasárnách uskutečnil slavnostní ceremoniál předání a převzetí funkce velitele 7. mechanizované brigády Hranice. Novým velitelem se k 1. lednu 2020 stává dosavadní zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Petr Svoboda.

Ten v rámci slavnostního nástupu převzal bojový prapor brigády z rukou velitele Pozemních sil AČR generálmajora Josefa Kopeckého. Pro plukovníka Svobodu není brigáda novou a neznámou, v letech 2011 až 2016 byl totiž velitelem 74. lehkého motorizovaného praporu.

Dosavadní velitel 7. mechanizované brigády plukovník Jiří David odchází na pozici zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově, tedy si oba jmenovaní své funkce vymění. A spolu s ním k Vojenské akademii, konkrétně do velení Centra základní přípravy, odchází i vrchní praporčík této brigády nadpraporčík Pavel Konvalinka. Jeho místo u 7. mechanizované brigády převezme praporčík Aleš Machálka.

Pozvání na slavnostní předání přijala celá řada hostí včetně bývalých velitelů brigády a představitelů zahraničních armád.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: kapitán Karel Hausmajer, 7. mb

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. Prosinec 2019)