Kurz civilních zaměstnanců NATO před vysláním do zahraniční operace v roce 2019

Kurz civilních zaměstnanců NATO před vysláním do zahraniční operace v roce 2019

Příprava civilních zaměstnanců NATO má ve Vyškově dlouholetou tradici. Avšak letošní rok byl zlomovým pro budoucnost kurzu v posádce Vyškov.

V roce 2019 proběhly celkem čtyři kurzy podle nové tematiky, kdy tzv. rezidentní fáze přímo navazuje na online NATO kurz, který vznikl ve spolupráci s našimi instruktory a týmem SACT z Norfolku pod vedením podplukovníka Frosche. Úplnou novinkou byl i fakt, že se kurz stal nedílnou součástí portfolia zaměstnanců před jejich případným vysláním do krizových oblastí, což se mimo jiné projevilo i v jeho téměř stoprocentní naplněnosti. Zúčastnilo se celkem 96 posluchačů, kteří přicestovali takřka ze všech koutů Evropy a Severní Ameriky. Z celkového počtu účastníků jich 95 splnilo veškeré požadavky, úspěšně ukončilo kurz a z rukou velitele kurzu převzalo certifikát.

Na výuce se podíleli nejen instruktoři Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy, ale i instruktoři z vojenských zařízení mimo podřízenost Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově. Výuku v oblasti Close protection zajistila skupina instruktorů z 1. skupiny Oddělení ochrany osob, Velitelství Ochranné služby Vojenské policie Praha a výuku a ukázku z oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení zabezpečili příslušníci Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (JCBRN Defence COE) ve Vyškově. Vybraných kurzů se v roli instruktorky zúčastnila i příslušnice kabinetu Ministra obrany.

Vysoká úroveň provedení kurzu se pozitivně odrazila i na hodnocení ze strany účastníků, kdy jeden z nich při posledním letošním běhu kurzu při certifikaci prohlásil: „Během své dlouholeté kariéry v armádě a ve strukturách NATO jsem nezažil tak kvalitně odvedený a zorganizovaný kurz jako je ten Váš, za což Vám, instruktoři a velitelé, moc děkuji!“


Autor: praporčík Jaroslav Husák, Úsek mezinárodní a mezirezotní přípravy do zahraničních operací VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Prosinec 2019)