CSTT Brno podporuje Vojenský fond solidarity

CSTT Brno podporuje Vojenský fond solidarity

Příslušníci Centra simulačních a trenažérových technologií Brno se rozhodli pomáhat při rozvoji Vojenského fondu solidarity, založeného dne 9. března 2015. Formou dobrovolných finančních příspěvků chtějí pomoci vojákům z povolání, popř. jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tísní a to ať už vlivem zdravotních či sociálních příčin nebo dopadem živelních katastrof.

Dobrovolná finanční pomoc Vojenskému fondu solidarity bude předávána cestou vojenského kaplana Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov.


Text: pplk. Ing. Jiří SIMMER

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Duben 2016)