Cvičení Military Fireman opět na CSTT v Brně

Cvičení Military Fireman opět na CSTT v Brně

Příslušníci vojenských hasičských jednotek se zúčastnili týdenního vojenského cvičení Military Fireman 2020 v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT).

Cvičení proběhlo formou simulace zásahů k likvidaci následků mimořádných událostí v prostředí konstruktivní simulace za využití 3D vizualizace. Cílem cvičení bylo udržování a zvyšování odborné erudice a praxe velitelů směn ve vedení a řízení zásahů II. a III. stupně požárního poplachu v souladu se standardy IZS a NATO.

Výcvik byl zaměřen na zvládnutí zásahu při požáru velkého rozsahu a havárie dopravního prostředku (autobus, letadlo) s velkým počtem zraněných. K tréninku hasičům posloužilo několik scénářů. Jeden z možných simuloval převrácení autobusu na bok po řidičově ztrátě kontroly nad řízením vlivem nepříznivého počasí, kdy uvnitř zůstalo několik zraněných osob. K nehodě byla okamžitě přivolaná vojenská hasičská jednotka a další složky integrovaného záchranného systému. Následně se rozběhl kolotoč záchranných prací.

Hlavním kladem tohoto výcviku je propojení teoretických znalostí hasičských jednotek s reálnou činností. Důraz byl kladen na praktické řízení zásahu, koordinaci více složek, komunikaci mezi zasahujícími složkami, krajským operačním a informačním střediskem i tiskovým mluvčím hasičských jednotek, standardizaci postupů, zvyšování odborné erudice a v neposlední řadě upevnění zásad radiové komunikace.

Po každém vyhodnocení jednotlivých incidentů bylo vidět zlepšení při řešení všech situací. Velitelé zásahů, kteří se na pozici střídali, zjistili, co je v dané situaci důležité a co druhořadé. V důsledku toho postupovali efektivněji a bez zbytečných emocí a nervozity.


Text: npor. Mgr. Leoš Pašek, npor. Ing. Michaela Říhová, CSTT

Foto: npor. Mgr. Leoš Pašek, CSTT

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. Leden 2020)