Cvičení SAHEL 2/2018 certifikovalo jednotku 12. ÚU EUTM k plnění úkolů v Mali

Cvičení SAHEL 2/2018 certifikovalo jednotku 12. ÚU EUTM k plnění úkolů v Mali

Krátce po nástupu k zahájení cvičení SAHEL 2/2018 byl vyhlášen signál STARTEX a začaly první rozehry.

Ze základny Koulikoro vyjela jednotka Force Protection (FP) určená k ochraně českých mentorů, jejichž úkolem je cvičit příslušníky malijské armády. Prvním cílem tedy byla základna malijské armády. První část úkolu proběhla bezproblémově. Dohovory s velitelem základny malijské armády za pomoci tlumočnice a ubytování mentorů na místním hotelu proběhly hladce. Při návratu na základnu v Koulikouru však došlo k výbuchu nástražného systému pod jedním z vozidel kolony a k vážnému zranění jednoho vojáka. Jednotka bleskově zaujala obranné postavení a zdravotník začal poskytovat první pomoc zraněnému. Do toho se ovšem začali k místu incidentu srocovat místní obyvatelé a jejich zvědavost se postupně změnila v protesty proti přítomnosti našich vojáků. Jednotka ze 43. výsadkového praporu musela udržet situaci pod kontrolou a po ošetření zraněného a připravení poškozeného vozidla k odtahu urychleně opustili prostor, aby nedali protivníku příležitost k případnému dalšímu útoku.

Ve stejnou dobu byl rozehrán incident k záchraně izolovaných osob, tzv. Personal Recovery. Družstvo oprav techniky se při přepravě ze základny v Koulikouru do Bamaka po zásahu zřítilo s vrtulníkem. Tři přeživší vojáci museli být zachráněni…

Koza je majetek

Jednotka doprovodů příslušníků 41. mechanizovaného praporu ze základny v hlavním městě Mali v Bamaku při běžném plnění úkolu přepravy osob zažila incident ne přímo bojový, ale v prostoru nasazení více než možný. Pod kola jejich lehce obrněného vozidla Iveco vběhla koza místního pastevce, volně pobíhající po ulici. Ztráta hospodářského zvířete živícího celou rodinu je ve zdejších ekonomických podmínkách velkou ranou. Za velkého zájmu místního obyvatelstva začala jednotka situaci řešit s pomocí přivolané místní policie. Celý incident měl dohru ještě k večeru, kdy majitel nešťastného zvířete přišel k bráně základny Bamako a dožadoval se náhrady za utrpěnou ztrátu. I z těchto příkladů je zřejmá snaha co nejvíce přiblížit podmínky cvičení reálné situaci v místě nasazení. Což se mimochodem tentokrát povedlo i s podmínkami teplotními, s plněním úkolů v tropických vedrech.

Noční útok

Vojáci nemohli polevit v koncentraci na plnění úkolů ani po setmění. U příslušníků 43. výsadkového praporu tak došlo v této době například k útoku na jejich základnu v Koulikoru. V prostoru vstupní brány se strhla se prudká přestřelka, kdy zejména okamžitá reakce byla základem úspěšné obrany. Jeden z útočníků se za použití granátu pokusil probít na základnu, ale byl zneškodněn. Ve spolupráci s přivolanými místními ozbrojenými složkami bylo prohledáno okolí základny a zbytek noci již proběhl klidně…

Desítky incidentů prověřily připravenost jednotky k nasazení

Po celé další tři dny probíhaly další a další rozličné incidenty, typické pro místo nasazení, ale i krizové, včetně osvobozování rukojmích v hotelu, napadení jednotek FP, další improvizované nástrahy, či demonstrace místního obyvatelstva. Byly to náročné okamžiky, které směřovaly k prověření schopnosti jednotky 12. úkolového uskupení výcvikové mise Evropské unie pro Mali plnit úkoly, které na ně čekají.

Cvičení SAHEL 2/2018 pod vedením Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) Vyškov bylo vyvrcholením několikaměsíční přípravy této jednotky k nasazení v zahraničí a potvrdilo, že je připravena pro plnění operačního úkolu v Mali, což stvrzuje také certifikát, který převzal velitel této jednotky kapitán Zdeněk Sluka z rukou řídícího cvičení podplukovníka Petra Hlaváčka.

V rámci tohoto cvičení se také připravovala 1. jednotka podpory a vlivu úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support (RS), složená z příslušníků 43. výsadkového praporu Chrudim pro nasazení v Afghánistánu.


Autor: kapitán Jiří Zedníček, TID a kaplan 12.ÚU, kapitánka Monika Nováková, TID VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. Srpen 2018)