CZDEFENCE: Ve Vyškově proběhlo první zaškolení řidičů-instruktorů na nové vozidlo TITUS 6×6

CZDEFENCE: Ve Vyškově proběhlo první zaškolení řidičů-instruktorů na nové vozidlo TITUS 6×6

Nedávno jsme měli možnost navštívit první kurz zaškolení řidičů-instruktorů na nové vozidlo TITUS 6×6, které probíhalo v areálu Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov. Zaškolení řidičů prováděl přímo výrobce vozidel TITUS, který vojáky s vozidlem, jeho prvky a vlastnostmi postupně seznamoval.

Celý kurz trval 10 dní, během kterých první skupina vybraných řidičů-instruktorů z jednotlivých útvarů, kde budou nová vozidla TITUS sloužit, absolvovali nejprve teoretickou část výuky v učebnách a poté následovaly praktické jízdy.
Řidiči se cvičili na spojovací (KOVS) verzi vozidla TITUS a na verzi MKPP (místo pro koordinaci palebné podpory), a to pod dozorem zkušených instruktorů ze společnosti Tatra Defence Vehicle resp. Tatra Defence Systems.

Nejprve se vojáci seznámili se základním ovládáním samotného vozidla a jeho prvků (v závislosti na verzi) a poté se vydali na výcvikový polygon, který je v  rámci AČR u Velitelství výcviku-vojenské akademie jedinečný, aby zde absolvovali různé typy překážek. Kromě přejíždění různých terénních nerovností a příkopů se řidič musí naučit mít také vozidlo dokonale „v oku“, což prověří například slalom či přesné parkování (popředu/pozadu) do vytyčeného prostoru, který je jen cca o 20 cm širší/delší nežli samotné obrněné vozidlo.

Vozidlo TITUS je pro řidiče specifické – řidič si totiž musí zvyknout na 3 nápravy s řiditelnou přední a zadní nápravou, kdy se vozidlo např. oproti klasickému armádnímu nákladnímu vozidlu Tatra při jízdě ovládá a chová trochu jinak. Cílem cvičení tedy nebylo terénem polygonu hned prolétnout maximální rychlostí, ale naopak terén projet pomalu s cílem vozidlo co nejvíce dostat tzv. do ruky a zjistit, jak se TITUS v terénu vlastně chová a co od něj může řidič čekat.

Na výcvikovém polygonu se nám věnoval nadrotmistr Vlastimil Basovník, který v rámci VeV-VA slouží na Centru dopravní výchovy na pracovišti přípravy řidičů bojových vozidel jako instruktor. V den naší návštěvy se 10 řidičů-instruktorů seznamovalo s motorem a podvozkem vozidla. První dojmy nadrotmistra Basovníka ohledně vozidla TITUS jsou pozitivní, jedná se o poměrně velké vozidlo se skvělými manévrovacími schopnostmi, mimo jiné díky specifickému podvozku s řiditelnou zadní nápravou, na což si řidič musí zvyknout.

Instruktor z Tatra Defence Systems Bohdan Pírek, který prováděl vlastní zaškolení řidičů-instruktorů na vozidla TITUS, nám následně mimo jiné popsal funkci nivelizace podvozku vozidel TITUS ve verzích KOVVŠ a KOVS, která slouží k bezpečnému vysunutí vozidlového stožáru, přičemž většina procesů probíhá automaticky.

Na konci školení řidiči-instruktoři získali kompletní přehled o konstrukci vozidla TITUS, o jeho základní údržbě, o bezpečném používání vozidla a samozřejmě budou umět řidiči vozidlo TITUS bezpečně řídit, a to jak po zpevněných komunikacích, tak v terénu včetně překonávání všelijakých překážek.

Ministerstvo obrany ČR pro Armádu České republiky v roce 2017 objednalo celkem 62 kusů obrněnců TITUS, a to ve třech verzích – 6 kusů ve verzi velitelsko-štábní (KOVVŠ) se 6 pracovišti štábu, 36 kusů ve verzi spojovací (KOVS) a 20 vozidel bude sloužit jako místa pro koordinaci palebné podpory (MKPP). První předávky sériových vozidel TITUS ve všech 3 variantách již byly uskutečněny, armáda zatím převzala necelé dvě desítky strojů, další pak proběhnou v tomto a příštím roce. Celková hodnota zakázky je 6 miliard korun. Jelikož se jedná o opravdu kvalitní vozidla s vynikajícími schopnostmi, není vyloučeno, že armáda v budoucnu poptá další vozidla TITUS.

Vývoj a výroba obrněných vozidel TITUS dokládá úspěšný přerod českého zbrojního průmyslu, pro který úspěšná realizace projektu znamená velký technologický skok. TITUS vznikl spoluprací kopřivnických společností Tatra Defence Vehicle a Tatra Trucks, francouzské zbrojní firmy Nexter a pardubické firmy Retia, která se zaměřuje na elektrotechnické vojenské zařízení. Naposledy byl kolový obrněný transportér vyvinut v Československu v 60. letech, kdy se jednalo o úspěšný OT-64 SKOT, kterých bylo vyrobeno 4500 kusů a sloužil v naší armádě až do 90. let. Tatra Defence Vehicle se díky projektu změnila z konstrukčně-projektové firmy v plnohodnotný výrobní podnik a pro potřeby realizace projektu nakoupila nové výrobní technologie. Projekt TITUS také znamená strategickou podporu českého průmyslu, který se tak stává konkurenceschopný i v oblasti výroby obrněných vozidel. Podporována je také česká ekonomika jako taková díky podpoře českých firem a zaměstnanců stát získává prostředky z odvodů a daní.

Ve srovnání s obrněnými vozidly kategorie MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), je TITUS unikátní díky jeho vysoké úrovni odolnosti a zároveň vysoké mobilitě. Vozidla MRAP, která byla ve velkých počtech využívána např. v Iráku či Afghánistánu, se vyznačovala vysokou odolností, ovšem na úkor mobility. Tato vozidla nebyla schopná jízdy v těžkém terénu a musela se pohybovat na zpevněných komunikacích, což z nich dělalo snadné terče pro přepady a nástražná výbušná zařízení.

Naproti tomu TITUS disponuje stejnou či vyšší odolností, avšak díky podvozku Tatra nemá vozidlo žádné problémy s jízdou v těžkém terénu, a může se tak přemísťovat společně s bojovými vozidly, a proto je řazen do moderní kategorie MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle).

Co se týče elektronického a komunikačního zařízení nových TITUSů pro AČR, jde o nejmodernější technologické systémy v rámci armádní techniky NATO. To je dáno především několikaletým vývojem, během něhož bylo nutné všechny systémy uzpůsobit požadavkům české armády.


Obecné parametry obrněného vozidla TITUS 6×6

 • Kategorie MRAV (Multi-role Armored Vehicle).
 • Posádka 4 osob, počet se liší podle typu vozidla.
 • Vysoká balistická ochrana (STANAG 3). Nástavba svařena ze silného pancéřovaného plechu, zvnějšku s pancéřovanými deskami a okny, vnitřní stěny obložené kompozitními materiály (spall liner). Účinná ochrana proti pěchotním zbraním, těžkým kulometům i fragmentům dělostřelecké munice, minám a nástražným výbušným systémům.
 • Podvozek TATRA T 815-7 Force s centrální rourou a nezávisle zavěšenými, vzduchem odpruženými polonápravami s první a třetí nápravou řiditelnou.
 • Systém vzduchového odpružení s možností změny světlé výšky vozidla. Vnější poloměr otáčení 13 metrů, stoupavost 60 %, hodnota bočního náklonu 30 %. Taktické pneumatiky 16,00 R20 se systémem centrálního dohušťování, který umožňuje kromě úpravy tlaku v pneumatikách pro různé povrchy také jízdu s průstřelem pneumatiky.
 • Rychlost vozidla na zpevněných komunikacích až 110 km/h s dojezdem až 700 km.
 • Univerzální nosič výzbroje – Dálkově ovládané zbraňové stanice s možností montáže kulometu ráže 12,7 mm nebo granátometu ráže 40 mm. Možnost instalace dálkově řízené věže s rychlopalným kanonem ráže 20 mm a kulometem ráže 7,62 mm. Možnost montáže až tří lehkých kulometů na lafetě u tří střešních průlezů. Palba je možná také střílnou umístěnou ve sklopné rampě. Další verze obrněnce TITUS umožňují funkci nosičů zbraňových systémů – protitankových a protiletadlových střel nebo minometu ráže 120 mm.
 • Elektronické a komunikační systémy zajišťují utajenou i neutajenou rádiovou komunikaci a datové spojení v pásmech VKV i UKV a také pomocí satelitního taktického spojení (SATCOM), včetně využití integrovaných kryptomodulů.
 • Součástí výbavy vozidla je v zahraničních misích již ověřený ochranný rušič STAR Light 3 SF české společnosti URC Systems spol. s r.o. Rušič chrání proti aktuálním hrozbám rádiově dálkově odpalovaných IED, a to včetně systému mobilní komunikace 4G a 5G. Systém je připraven pro připojení dedikovaného antidronového rušícího modulu (MAD). Novinkou je také kapalinové chlazení pro zmenšení zástavbového objemu rušiče. Rušič ve vojskových zkouškách uspěl.
 • Energii zajišťuje při přesunu vozidla alternátor napojený na motor vozidla. V režimu stacionárním i autonomním je motor vypnut a elektronické systémy jsou napájeny buďto z baterií, ze sítě nebo generátoru.
 • Radiostanice a potřebné komponenty v nových vozidlech MKPP budou kompatibilní s vybavením již zavedeným v AČR. Nové titusy umožní také montáž bojového identifikačního systému BIFF (Battlefield Identification Friend or Foe), který dokáže rozpoznávat jednotky vlastní-cizí.
 • Ochrana posádky před účinky chemických, biologických a jaderných zbraní.

Text a foto: Michal Pivoňka, czdefence, https://www.czdefence.cz/clanek/ve-vyskove-probehlo-prvni-zaskoleni-ridi...

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. Červenec 2023)