Další jednotka certifikována k plnění úkolů v Afghánistánu

Další jednotka certifikována k plnění úkolů v Afghánistánu

Od úterý 18. dubna do čtvrtka 20. dubna probíhalo ve Vyškově pod vedením Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) odborné taktické a certifikační cvičení Messenger 1/2017.

„Hlavním cílem tohoto cvičení bylo prověřit připravenost k nasazení velitelství 15. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support (ÚU AČR RS) a skupiny ochrany 22.AAT(Air Advisory Team) a jejich sladěnost k zahájení plnění úkolů v zahraniční operaci,“ vysvětluje řídící cvičení podplukovník Petr Hlaváček, náčelník Centra přípravy do zahraničních operací a doplňuje, že prověřilo schopnosti velitelství zabezpečit efektivní a nepřetržité velení, schopnosti logistické podpory jednotek AČR v misi RS a komunikaci s nadřízeným na národní i operační úrovni a sousedy či schopnost podpory velitelství 15.ÚU AČR RS skupinou ochrany 22.AAT.

Kasárna Dědice se tak na několik dní stala pro cvičící imitovanou základnou kábulského mezinárodního letiště Hamida Karzáího (HKIA), během nichž řídící štáb rozehrál více než padesát incidentů a událostí, které jsou pro nasazení jednotky typické. Vše se odehrávalo pod pečlivým dohledem rozhodčí služby a každý incident byl poté po zpracování skupinou rozboru podrobně rozebrán s velením jednotky na denní poradě řídícího cvičení.

„Incidenty byly opravdu reálné a „šité“ ze zkušeností lidí, kteří v místě nasazení byli,“ vyzdvihl velitel 15. úkolového uskupení plukovník gšt. Daniel Zlatník, který dodal, že je tak cvičení po jejich půlnoční přípravě opravdu důkladně prověřilo a připravilo do místa nasazení. „Závěrečné cvičení nemá prověřit pouze jednotlivce, ale zejména schopnost celého velitelství jako štábu plnit operační úkol. Od svého týmu očekávám maximální nasazení, plnění svých povinností vojáka, a úkolů, které jsou stanoveny jednotlivými operačními postupy. Budu velitelem důsledným tak, abychom splnili úkoly tak, jak se od nás očekává, a abychom se všichni vrátili zdraví zpátky do vlasti,“ zmínil v rámci závěrečné certifikace plukovník Zlatník.

Na cvičení se podílelo 35 členů řídícího štábu, tvořeného převážně příslušníky VeV – VA  a 40 cvičících z útvarů a zařízení napříč AČR (30 osob – velitelství 15. úkolového uskupení a 10 osob – skupina ochrany 22.AAT). Největší zastoupení má Agentura logistiky a její součásti (19) a 22. vrtulníková základna Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou (11).

V průběhu května se jednotka vydá na skutečné letiště v Kábulu, kde je dislokováno velitelství Úkolového uskupení Armády České republiky s vybudovaným zázemím zabezpečujícím kvalitní plnění úkolů ve prospěch nasazených jednotek na území celého Afghánistánu. Zde bude působit stejně jako ty předešlé, tedy půl roku.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
a poručík Jan Varga, pověřený TID 15. ÚU AČR RS

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. Duben 2017)