Další jednotka sladěna do zahraniční operace. Její připravenost prověřily na tři desítky incidentů a událostí

Další jednotka sladěna do zahraniční operace. Její připravenost prověřily na tři desítky incidentů a událostí

V tomto týdnu probíhalo pod vedením Velitelství výcviku-Vojenské akademie v prostorách Srubového tábora ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina (VVP) závěrečné prověření připravenosti jednotky Velitelství 20. úkolového uskupení Armády České republiky (ÚU AČR) Resolute Support Mission (RSM).

Cílem bylo provést kontrolu sladěnosti Velitelství 20.ÚU AČR RS a prověřit jeho připravenost k nasazení v prostoru, kterým je základna HKIA (Hamid Karzai International Airport – Mezinárodní letiště Hamida Karzáího v Kábulu), Afghánistán. Tu v rámci cvičení imitoval Srubový tábor ve VVP Březina.

Jednotce tak byly vyškovskými rozehrávány incidenty a události typické a běžné pro plnění úkolu v místě nasazení. Tím je zabezpečit logistickou podporu jednotkám v rámci ÚU. Příslušníci jednotky však musí být také připraveni na události krizové, tedy například zvládnout taktické postupy (drily) při možných nepřátelských útocích na základnu.

Jen během prvního dne bylo do porady řídícího cvičení v 19.00 hodin rozehráno a vyhodnoceno rozhodčími celkem 18 incidentů, které v podobném tempu pokračovaly den následující. V převážné většině logistických, včetně jednání s místními kontraktátory jednotky, ale nechyběly ani zdravotnické se zaměřením na poskytnutí první pomoci při střelném zranění, devastujících zranění či popáleninách a již zmiňované vyhlašování poplachů při imitovaných útocích na základnu. Celkem bylo rozehráno více než 30 incidentů.

Ve středu tuto jednotku, která by se měla do místa nasazení rotovat v následujících měsících, navštívil i zástupce velitele Stálého operačního centra MO brigádní generál Petr Procházka.

Velitelství ÚU AČR RSM

  • Velitelství Úkolového uskupení Armády České republiky je dislokováno na základně HKIA (Hamid Karzai International Airport – Mezinárodní letiště Hamida Karzáího v Kábulu), kde je vybudováno vlastní zázemí zabezpečující kvalitní plnění úkolů ve prospěch jednotek nasazených na území celého Afghánistánu.
  • Jednotka je koncipována k plnohodnotné podpoře všech jednotek a součástí AČR na území Afghánistánu, a to především k zabezpečení systému administrativní a logistické podpory (2. úrovně) a koordinace zdravotnického zabezpečení.
  • Pod uvedenou podporu spadá hlavně akviziční činnost v prostoru nasazení, organizace a zajištění dopravy materiálu a osob, opravy a revize materiálu v místě nasazení, skladování materiálu.
  • Součástí poskytované podpory jsou i výjezdová skupina VP, finanční a právní služba, současně s komplexním zajištěním spojení s republikou.

Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. Říjen 2019)