Další nováčci zahájili základní výcvik

Další nováčci zahájili základní výcvik

V pondělí 3. dubna 2017 nastoupilo do kurzu základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově více než šest stovek nových rekrutů AČR k vykonání tříměsíčního základního výcviku.

Společně s nimi se zde bude také připravovat na šedesát nových příslušníků Aktivní zálohy OS ČR. Mezi nimi jsou například programátor robotů, mechanik stáčení kabelů či vedoucí mobilního týmu vyhledávání na jaderné elektrárně Temelín. Různorodá povolání, vzdělání, věk, pohlaví, ale všechny spojuje jedna velká motivace – moci být aktivně užitečný pro svou vlast po boku vojenských profesionálů. „U Centra základní přípravy je nyní čeká základní výcvik v podobě šestitýdenního vojenského cvičení, které jsou povinni absolvovat všichni vojáci v aktivní záloze v prvním roce při prvním uzavření dohody o zařazení do aktivní zálohy,“ vysvětluje náčelník tohoto centra podplukovník Jiří Studničný. A jak někteří dotazovaní přiznali, pečlivě se připravovali, a to zejména po fyzické stránce. Například sympatická blondýnka, nyní vojínka Ivana Reháková, aktivně se věnující triatlonu, obětovala nějakou tu hodinu každý den v týdnu fitcentru, k tomu běhání a navíc dvakrát týdně už od 6 od rána plavání. A podobně na tom byl i její nynější spolubojovník vojín Jindřich Mazánek, závodně se věnující čtyřikrát do týdne rugby s přídavkem bojových sportů. A mezi nováčky Aktivní zálohy je také vojínka Zuzana Tauchen, která, pokud úspěšně splní základní přípravu, nastoupí přímo k vyškovskému Centru základní přípravy, přesněji k nové jednotce AZ jako instruktorka zdravotní přípravy.

Příslušníky Aktivní zálohy (AZ) bude na výcviku doplňovat ještě i 17 příslušníků tzv. dobrovolného vojenského cvičení (DVC). Jejich účast upřesňuje podplukovník Studničný: „Cvičení je dobrovolnou přípravou vojáka v záloze. Tato forma základní přípravy je tedy určena pro vojáky v záloze, kteří nevykonali vojenskou činnou službu a požádali o účast na dobrovolném vojenském cvičení. Celkový rozsah získaných znalostí, dovedností a návyků vojáků po ukončení této přípravy je na úrovni Kurzu základní přípravy pro vojáky Aktivní zálohy a proto je jejich příprava společná. Na základě žádosti vojáka je možné absolvovat šestitýdenní cvičení ve dvou částech po 3 týdnech,“ dodává podplukovník Studničný a upřesňuje, že k dokončení kurzu, tedy až do druhé části, tak v tomto běhu nastoupí hned 5 příslušníků AZ a 1 DVC.

Těžiště všech kurzů základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, topografické a zdravotnické přípravě a ve výcviku v ochraně proti zbraním hromadného ničení. Za účelem komplexního praktického procvičení již získaných znalostí a dovedností z vybraných předmětů jsou pak v průběhu základní přípravy organizovány také komplexní polní výcviky se zaměřením na plnění bojových úkolů ve ztížených podmínkách. Cíl základní přípravy směřuje k tomu naučit vojáka základním právům a povinnostem, naučit jej základním činnostem potřebným v boji, naučit jej obsluze a střelbě ze samopalu (útočné pušky), pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Duben 2017)