Další stovka čerstvých absolventů Kurzu základní přípravy složila vojenskou přísahu

Další stovka čerstvých absolventů kurzu základní přípravy složila vojenskou přísahu

Ve středu 28. června 2023 se u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) uskutečnila slavnostní vojenská přísaha více než stovky dalších absolventů kurzu základní přípravy.

Tu skládali společně nejen vojenští profesionálové, ale i noví příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného vojenského cvičení, a to před zraky hostů, ale i svých nejbližších.

Význam slibu věrnosti České republice a to nejen jako právního, ale i morálního závazku, objasnil zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Ondřej Havel, když mimo jiné zdůraznil: „Přísaha je osobní závazek vlastenecké povinnosti při obraně státu. Závazek, který je činěn dobrovolně, přičemž je jeho hodnota neocenitelná pro celou naši zemi,“ a přímo k absolventům dále s respektem pronesl: „Vážím si rozhodnutí každého z vás, stát se, ať již profesionálními vojáky, či vojáky v záloze nebo dobrovolníky. Každé takové rozhodnutí je totiž spojené s odvahou a sebezapřením, změnou vašeho života, službou republice, což také často znamená vzdát se pohodlí domova a podřizovat se rozkazům, podrobovat se náročnému výcviku a připravovat se na boj.“

Samotnou vojenskou přísahu přednesl tradičně ten nejlepší z absolventů – vojín J. Č., nový příslušník jednotky AZ Krajského vojenského velitelství (KVV) Brno, a to i před zraky ředitele tohoto KVV plukovníka gšt. Aloise Matýzky.

Všichni absolventi nyní budou ještě čerpat zasloužené volno za nepřetržitý vojenský výcvik, a poté se ti armádní budou hlásit u svých útvarů a zařízení, kde některé ještě čekají další doškolovací intenzivní výcviky. Na záložníky a dobrovolníky pak čeká návrat do běžného civilního života, od teď propojeného i s tím vojenským. Postupně se však jak profesionálové, tak záložníci, budou vracet i zpět do Vyškova k absolvování kariérových, odborných nebo specializačních kurzů. Ani instruktoři nemohou pomýšlet na nějaké delší prázdninové volno. Už 1. srpna totiž očekávají další nováčky. A tentokrát jich bude hned několik stovek, včetně nově přijatých studentů Univerzity obrany.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Vladimír Bezděk, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Červen 2023)