Další vyškovský příslušník převzal významné ocenění

Další vyškovský příslušník převzal významné ocenění

Jde o nadpraporčíka Martina Zaorálka, vedoucího staršího instruktora vyššího praporčického kurzu Odboru profesní přípravy VeV-VA, který v pondělí 14. října obdržel stříbrnou „Pamětní medaili RIDERS“, udělenou ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou.

Ta mu byla udělena u příležitosti 20. výročí vzniku a trvání společného projektu RIDERS za jeho dlohouletou spolupráci, včetně podílu na přípravě a výcviku jednotek 71. mechanizovaného praporu do zahraniční operace PRT Afghánistán v roce 2008.

Projekt RIDERS má kořeny už v prvních letech po listopadu 1989, kdy vznikla potřeba zvýšit kvalifikaci a odbornou zdatnost řidičů kontrarozvědky. Výcvik se postupně z jakési svépomoci, v jejímž čele stál od počátku bývalý automobilový závodník a instruktor, vyvinul ve špičkový výcvikový program. Jeho úkolem bylo a je připravovat řidiče speciálních bezpečnostních složek v oblasti ovládání vozidel v různých druzích terénu a ve schopnosti řešit krizové situace. Cílem projektu je získat a zdokonalit odborné znalosti řidičů z problematiky ochrany osob, rozvoje schopností a dovedností detekce a ochrany před pravděpodobným útokem, provedeným násilným způsobem nebo za použití jiného vozidla, zbraně případně nástražného systému.

Za dvacet let projektem RIDERS prošlo téměř 8 500 osob.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA s využitím webových stránek BIS

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. Říjen 2019)