Danube Ride - přesuny příslušníků US ARMY přes Českou republiku

Ve dnech 9. až 14. září 2015 se uskuteční přes území České republiky přesuny příslušníků 2. jízdního pluku US ARMY (2nd Cavalry regiment) z bavorského Vilsecku na cvičení NATO Brave Warrior v Maďarsku.

Nejprve se ve dnech 9. a 10. září 2015 uskuteční přesun rekognoskačního a logistického týmu výše uvedené jednotky ve směru z Německa do Maďarska, který se poté ve dnech 11. a 12. září 2015 vrátí znovu přes území České republiky zpět na základnu. Přesun hlavních sil jednotky v počtu do 150 vozidel a 550 osob se uskuteční ve dnech 13. a 14. září 2015. Příslušníci amerických ozbrojených sil stráví při přesunech na území ČR vždy méně než 48 hodin.

Trasa přesunu se uskuteční po ose Rozvadov, Praha, Brno, Vyškov a Lanžhot. Konvoje vojenských vozidel budou v maximální možné míře využívat dálnic a rychlostních silnic. Přesun hlavních sil bude rozdělen do 6 kolon s časovými odstupy pro zajištění maximální bezpečnosti a plynulosti ostatní dopravy. Americké jednotky budou za přesunu doprovázeny českou Vojenskou policií ve spolupráci s Policií ČR.

Během přesunu bude americkým silám poskytnuta Armádou České republiky obvyklá logistická podpora ve formě dotankování vozidel, zajištění parkování, přenocování a stravování. Přesunující se jednotky k přenocování využijí areálu Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově. Náklady spojené s touto podporou hradí americká strana.

V rámci přesunu nejsou plánovány ukázky pro veřejnost.

Doplnění informace k přesunu rekognoskačního a logistického týmu:

Předpokládané zahájení přesunu rekognoskačního a logistického týmu po území České republiky je na hraničním přechodu v Rozvadově dne 9. září 2015 v 10.00 hodin. Předpokládané ukončení přesunů prvního dne ve Vyškově je po 22.00 hod. Dne 10. září 2015 bude z Vyškova rekognoskační a logistický tým pokračovat po stanovené trase na hraniční přechod Lanžhot. Předpokládaný čas odjezdu jednotky z Vyškova je v 5.30 hod.


Text: kpt. Mgr. Monika NOVÁKOVÁ

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Září 2015)