Den ozbrojených sil České republiky ve znamení slavnostních nástupů a oceňování

Den ozbrojených sil České republiky ve znamení slavnostních nástupů a oceňování

Jeden z nejvýznamnějších armádních svátků jsme si připomenuli slavnostními nástupy Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA) a Praporu zabezpečení (przab). Ty měly společné vyhlášení Rozkazu ministryně obrany Jany Černochové ke Dni ozbrojených sil (30. 6.) a poté i Výnosu ministryně obrany k udělení rezortních vyznamenání Za službu v ozbrojených silách České republiky.

Různé stupně medailí a stužek a medailí v závislosti na době služby, převzalo u VeV‑VA celkem 23 vojáků a vojákyň.

U Vojenské akademie byly při této příležitosti v pátek 28. června rovněž předány věcné dary příslušníkům centra přípravy do zahraničních operací, které obdrželi od Mezinárodního štábu velitelství NATO v Bruselu, konkrétně od ředitele bezpečnostní kanceláře NATO, kterým je Mr. Galen J. Nace. Právě ten do Vyškova zavítal osobně v dubnu a posléze se rozhodl poděkovat formou tohoto ocenění za přínos na vysoké mezinárodní prestiži akreditovaného kurzu NATO pro přípravu civilních zaměstnanců této severoatlantické aliance. To převzalo 14 příslušníků zmíněného centra, a to jak vojáci, tak občanští zaměstnanci. Mezi nimi i pplk. v. v. Jiří Nudčenko, který se na této přípravě podílí již od samého počátku, tedy od dubna 2007. „Shodou okolností právě dnes končí jubilejní 75. běh tohoto kurzu a s jeho dvaceti novými absolventy jich touto přípravou prošlo již 1722,“ shrnuje další z oceněných, podplukovník Marek Šedivý, který je náčelníkem centra. „Bohužel, právě z důvodu účasti na ukončení kurzu, se někteří z oceněných nemohli zúčastnit slavnostního nástupu,“ vysvětluje podplukovník Šedivý a dodává, že celkově bylo oceněno 22 příslušníků. Významnost tohoto ocenění podtrhuje i jeho udělení v roce, kdy Česká republika slaví 25 let vstupu do NATO.

 

Prapor zabezpečení oslavil Den ozbrojených sil již v polovině týdne

A to ve středu 26. 6. 2024 svým slavnostním nástupem. V pátek je totiž čekal slavnostní nástup v Praze na Vítkově, spojený s jejich významným oceněním.

Součástí jejich středečního programu bylo vyhlášení personálních rozkazů Ředitele Agentury personalistiky Armády České republiky, spojené s povýšením do vyšších hodností.

Této slavnostní příležitosti pak využil velitel Praporu zabezpečení (przab) podplukovník Radoslav Mareček i k předání Pamětního odznaku Praporu zabezpečení plukovníka Ladislava Preiningera, za dlouhodobé zásluhy a jeho rozvoj, a v neposlední řadě k udělení Pamětních listů při příležitosti ukončení služebního zařazení u przab, příslušníkům, kteří opouští mateřskou náruč tohoto praporu a dnem 1. 7. 2024 jsou přeloženi k jiným útvarům.

Na závěr slavnostního nástupu podplukovník Radoslav Mareček poděkoval jak vojákům, tak i občanským zaměstnancům, kteří jsou dle jeho slov „páteří“, o kterou se mohou svaly Praporu zabezpečení opřít. Těm odcházejícím pak navíc popřál mnoho zdaru na jejich nových působištích, stejně jako nově jmenovaným vojákům do nových hodností a funkcí.


Text: kapitánka Monika Nováková, VeV‑VA a nadrotmistr Ladislav Surovec, przab
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Červen 2024)