Den prevence a osvěty v dopravě 2017

Den prevence a osvěty v dopravě 2017

Jako již tradičně se v posledním červnovém týdnu, přesněji ve čtvrtek 29. června 2017,  uskutečnil na Masarykově náměstí ve Vyškově Den prevence a osvěty v dopravě.

Tato dopravně – bezpečnostní akce je primárně zaměřena na zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu a dále na snížení počtu a následků dopravních nehod. Pořádala ji Komise pro dopravu a bezpečnost v dopravě – BESIP při Městském úřadu Vyškov ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií Vyškov, Policií České republiky (PČR), Městskou policií (MP) Vyškov a Hasičským záchranným sborem (HZS) ČR.

Celé náměstí bylo zaplněno technikou AČR, PČR, MP Vyškov a hasičů, zaujaly ale i další pracoviště související s provozem na pozemních komunikacích. Z toho více jak polovinu pracovišť představila právě Armády České republiky. Kromě již zmíněné statické ukázky vojenských vozidel Tatra 810, IVECO, DINGO 2 a PANDUR II odpovídali za organizaci, materiální vybavení a personální zabezpečení řady dalších pracovišť příslušníci Centra dopravní výchovy (CDV), kteří se na této akci pravidelně podílí. Zavazuje je k tomu mnohaletá tradice, započatá ještě ve struktuře Institutu dopravní výchovy.

A co dalšího si pro účastníky akce příslušníci Centra dopravní výchovy připravili? Velice atraktivní byl simulátor nárazu vozidla, přístupný však pouze osobám starším 18 let, tedy převážně řidičům. Mladší účastníci akce pak velmi kvitovali možnost vyzkoušet si na vlastní kůži automobilový a motocyklový trenažér pro výcvik řízení a nácvik zvládání krizových situací. Dále bylo na náměstí připraveno dětské dopravní hřiště pro jízdu na kolech a koloběžkách, přítomní se mohli seznámit s povinnou výbavou jízdního kola a nebývalý zájem byl i o „opilecké“ a „drogové“ brýle, které simulují vliv alkoholu a omamných a psychotropních látek (drog) na chodce.

 „Je potěšitelné, že mezi účastníky akce byly nejpočetněji zastoupeny děti a mládež, na kterou je prevence a osvěta cílevědomě zaměřována v rámci školní výuky. Zde si celé třídy mohly reálně doplnit teoretickou výuku ze školy tím, že si každý na vlastní kůži mohl vyzkoušet vše, co jsme zde dnes představili“, zhodnotil akci kapitán Jan Tichavský z CDV Vyškov.


text: Milan Pazdera, CDV
foto: nrtm.Petr Hrušecký, CDV

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. Červenec 2017)