Do nového týdne s mezinárodním certifikátem

Do nového týdne s mezinárodním certifikátem

U Velitelství výcviku-Vojenské akademie totiž proběhl další z certifikovaných kurzů rozšířené první pomoci Combat Lifesaver podle metodiky National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) – TCCC, tedy Tactical Combat Casualty Care – Combat Lifesaver (TCCC-CLS). Pod vedením instruktorů Úseku přípravy zdravotnických odborností se jej v týdnu 11. – 15. září 2023 účastnilo 17 příslušníků rezortu obrany, včetně dvou žen.

„Jedná se o kurz první pomoci neodkladné péče v bojových a extrémních podmínkách, který je zaměřen na nejčastější příčiny úmrtí na bojišti, přičemž systém TCCC má definované priority během poskytování péče v bojovém prostředí,“ vysvětluje jeden z instruktorů praporčík Jakub Svoboda a zdůrazňuje, že výcvik TCCC-CLS je opravdu náročný a intenzivní. „Probíhá v nepřetržitém režimu, v plné balistice a se zbraní,“ dopřesňuje praporčík Svoboda.

Kurz probíhá na učebnách i venku, prověřují se znalosti, drilují se dovednosti, postupy, a to s využitím nejrůznějších didaktických pomůcek. V akci jsme tak mohli třeba vidět při závěrečné praktické zkoušce pod taktickým námětem kromě figurantů i jedinečný pacientský simulátor Caesar, simulující devastující zranění dolní končetiny.

Jejím cílem je prověření dovedností z celkové péče o raněného v boji s přípravou na odsun raněného (MEDEVAC),“ vysvětluje vedoucí starší lektor kapitán Tomáš Chudárek a zdůrazňuje, že jelikož se jedná o taktické polní ošetření spojené s činností pod palbou i přivoláním vrtulníku, je i toto imitováno pomocí reproduktoru. Tedy náročné jsou i požadavky na role instruktorů, od přípravy figurantů, přes ujasňování vyvíjející se nasimulované situace, až po vyhodnocování činnosti cvičících. A důležitou roli tady hraje čas, který cvičící neúprosně tlačí a žene vpřed. V průběhu zkoušky jsou tak dalším stresujícím faktorem neustálé povely instruktorů, až po: „MEDEVAC 1 minuta.“

„Tentokrát se sešla opravdu talentovaná a mimořádná skupina lidí, perfektní parta a tým, takže výcvik, byl nejen edukativní, ale i zábavný, jak pro posluchače, tak i pro instruktory,“ shrnuje své poznatky a dojmy v roli instruktora praporčík Jakub Svoboda.

Absolventi mohou tento kurz zúročit nejen ve svém profesním životě jako Combat lifesaveři u svých útvarů, ale i při nasazení v zahraničních operacích.

Zajímavostí tohoto běhu kurzu bylo, že se jeho instruktoři i část posluchačů navíc účastnili i natáčení hned dvou dílů nově připravovaného armádního televizního magazínu s tematikou branné výchovy, konkrétně manipulace se zraněným, možnostmi jeho evakuace, ale i poskytnutí první pomoci s využitím veřejně dostupných defibrilátorů.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout momenty ze závěrečného cvičení, na kterém se podílejí i řidiči sanitek z praporu zabezpečení. Ti vypomáhají v rámci rozehry a imitují se sanitkou pozemní MEDEVAC.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Září 2023)