Do posádky Vyškov zavítal náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Indie

Do posádky Vyškov zavítal náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Indie

Ve dnech 2. až 6. listopadu přijel na oficiální návštěvu České republiky náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Indie generál Bipin Rawat. Jejím předmětem byla jednání o prohloubení spolupráce obou armád, výměny zkušeností v oblasti modernizace ozbrojených sil, vojenského vzdělávání a kybernetické bezpečnosti.

„Potenciál pro spolupráci se nabízí hlavně v oblasti vojenského výcviku a vzdělávání,“ vysvětlil v rámci jednání jeho český protějšek armádní generál Aleš Opata a tak během pobytu v České republice zavítala indická delegace i do největšího centra vzdělávání a výcviku rezortu MO, tedy do Vyškova.

Zde navštívili nejprve Velitelství výcviku-Vojenskou akademii, kde si její členové prohlédli i možnosti výcviku v Centru simulačních a trenažérových technologií, včetně využití taktického soubojového simulátoru.

Jejich kroky pak v další části vyškovského programu směřovaly k aliančnímu Expertnímu centru Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Center of Excellence (JCBRN Defence COE) a rovněž k dalšímu mezinárodnímu subjektu – BMATT (britský vojenský poradní a výcvikový tým).


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Listopad 2021)