Druhý běh kapitánského kurzu ukončen

Druhý běh kapitánského kurzu ukončen

Ve čtvrtek 14. prosince převzalo z rukou velitele Velitelství výcviku - Vojenské akademie brigádního generála Josefa Kopeckého svá osvědčení 71 absolventů kurzu nižších důstojníků, který pod vedením úseku kariérové přípravy nižších důstojníků probíhal od 4. září 2017.

Slavnostního aktu se zúčastnil také rektor Univerzity obrany Brno brigádní generál Bohuslav Přikryl, za odbor profesní přípravy VeV – VA pak plukovník gšt. Michal Kucharsky a další hosté zastupující útvary a zařízení AČR.

Kurz byl předurčen pro absolventy základního důstojnického kurzu k výkonu služby na místech s vojenskou hodností kapitán s primární odpovědností za velení a řízení podřízeným jednotkám na úrovni rota a pro zařazení na služební místa na štábu praporů a brigád a služební místa specialistů.

Velitel Vojenské akademie ve svém projevu zdůraznil důležitost kariérového vzdělávání a blahopřál absolventům k dosaženým výsledkům. Poděkoval lektorům a ostatním pracovníkům Vojenské akademie za úsilí, které vynaložili při přípravě posluchačů a zabezpečení bezproblémového průběhu kurzu. Nejlepších výsledků v průběhu kurzu dosáhl nadporučík Josef Smolka, příslušník Vojenské policie, který byl velitelem Vojenské akademie odměněn „Čestným mečem“ se zapsáním na desku cti nejlepších posluchačů.


Text: kpt. Lubomír Gola, náčelník skupiny kariérové přípravy nižších důstojníků
Foto: o.z. Hana Jurčová, úsek multimediální tvorby

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Prosinec 2017)