Dvanáctá strážní rota je připravena na nasazení do Afghánistánu. Jejich závěrečnou přípravu natáčela i Česká televize

Dvanáctá strážní rota je připravena na nasazení do Afghánistánu

Dnešním dnem vyvrcholila několikaměsíční intenzivní příprava 12. strážní roty BAF před nasazením do zahraniční operace v Afghánistánu. Jádro jednotky tvoří příslušníci 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic a vojáci ve vojenském újezdu Hradiště v rámci certifikačního cvičení Shield 1/2019 prokázali sladěnost jednotky a především svoji připravenost pro plnění úkolů, které je v nejbližší době čekají v místě nasazení.

„V prvním týdnu zde ve vojenském újezdu Hradiště proběhl kompletní polní výcvik a kontrola sladěnosti jednotky, druhý týden prošli vojáci závěrečným certifikačním cvičením,“ říká podplukovník Petr Hlaváček z Centra přípravy do zahraničních operací Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov a zároveň řídící cvičení Shield 1/2019. „Toto cvičení je poslední fází výcviku před samotným výjezdem do místa nasazení do zahraniční operace,“ upřesňuje řídící cvičení.

Alfou a omegou úkolů jednotky bude v Afghánistánu především střežení základny, patroly a také doprovod a ochrana osob jednajících s místními představiteli daného regionu.

Scénáře incidentů vycházejí z reálných situací

Od zahájení certifikačního cvičení jsou příslušníci kontingentu prověřováni ve všech možných situacích, se kterými se v místě nasazení mohou setkat. Jednotka je prověřována zejména v tom, jestli je schopna bezprostředně reagovat na nenadálé incidenty a provádět stanovené postupy. Řídící štáb kladl důraz především na reálnost situací, které vycházejí ze zkušeností našich i koaličních jednotek v Afghánistánu. Proto vojáci kromě reakcí na nepřátelskou palbu, nástražné výbušné systémy a jednání s místními představiteli řešili například i odpálení sebevražedného atentátníka, poskytnutí první pomoci raněným vojákům a přivolání zdravotnického odsunu MEDEVAC (Medical evacuation) s následným taktickým vzdušným odsunem raněných.

„Certifikačnímu cvičení předchází naše téměř půlroční příprava na konkrétní jednotku,“ vysvětluje nadporučík Vlastimil Vašina z Centra přípravy do zahraničních operací vyškovské akademie, jeden z týmu, který připravuje pro jednotku rozehry jednotlivých scénářů.

Zdůrazňuje, že přípravný tým musí vycházet ze schopností jednotky, a také z úkolů, které budou vojáci v zahraniční operaci plnit. „Jednotlivé scénáře vycházejí ze situací, se kterými se naše nebo jiná koaliční jednotka v misi setkala a musela ji řešit,“ vysvětluje nadporučík Vašina. „Snažíme se zejména o to, abychom jednotku dostali během závěrečných čtyř dnů nejen pod fyzický, ale i psychický tlak, kdy vojáci během 96 hodin permanentního nasazení v drsných podmínkách Doupovských hor musí ve dne i v noci řešit nenadálé situace, reagovat na ně a především se hodnotí, jak tyto situace zvládnou.“

V roli rozhodčích působili příslušníci 10. strážní roty BAF

Na Doupově sledovali postupy certifikované jednotky příslušníci 10. strážní roty BAF, která se před několika měsíci vrátila z fghánistánu. Z pozice rozhodčích tak mohli příslušníkům 12. strážní roty předat své těžce získané zkušenosti, kterými v místě nasazení prošli.

Po skončení každého incidentu rozhodčí hned na místě vyhodnotili postupy jednotky, takže vojáci dostali bezprostřední zpětnou reakci, jak si se situací poradili a zda vše řešili podle standardních operačních postupů. K dalšímu vyhodnocení pak docházelo každý večer, kdy se jednotlivé scénáře vyhodnocovaly detailněji a výsledky hodnocení směřovaly především k veliteli roty. Ten se během incidentů nachází v místě operačního centra a během celé operace k němu směřují veškeré průběžné informace od jednotky, která působí v terénu a plní zadané úkoly.

Cvičení Shield 1/2019 se zúčastnilo kolem tří set vojáků a šedesát kusů techniky. Kromě 190 příslušníků 12. strážní roty BAF se zapojili i příslušníci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary a Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem, kteří velmi reálně představovali místní obyvatelstvo a vojákům z Přáslavic vytvořili prostředí, kde budou během svého půlročního nasazení působit.

Na této stránce naleznete i video: http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/dvanacta-strazni-...

A zde naleznete reportáž ČT1, odvysílanou v Událostech v pátek 8. března: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100308/...


Autor: Jana Deckerová, www.army.cz

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Březen 2019)