Finále kurzů dělostřelectva s ostrou střelbou!

Finále kurzů dělostřelectva s ostrou střelbou!

Dne 13. března 2019 proběhl u Úseku přípravy dělostřelectva Nácvik střelby a řízení palby 152mm ShKH vz. 77 kurzů DV141 (Obsluha 152mm ShKH vz. 77), DV144 (Specialista družstva dělostřeleckého průzkumu) a DV145 (Specialista družstva řízení palby).

Výcvik byl koncipován jako celodenní, kdy v ranních hodinách zaujali příslušníci kurzů společně pod vedením instruktorů a jednotek zajištění z Praporu zabezpečení Vyškov bojovou sestavu a byli připraveni k plnění palebných úkolů.

Připraveno měli dělostřelci celkem 100 ks tříštivotrhavých střel. Plnění do dopravníků střel a nábojek probíhalo hladce. Zamíření děl do hlavního směru ze strany instruktora výcviku nadrotmistra Jakuba Valtera si taktéž nevyžádalo mnoho času, a proto pohotovost k plnění palebných úkolů byla hlášena již v 09.30 hodin.

Mezi tím, co probíhala činnost u děl v palebném postavení, zaujali příslušníci kurzu DV144 pozorovatelské stanoviště na kótě Stříbrná. Pod vedením instruktora kurzu praporčíka Stanislava Duchovného provedli základní topografickou a taktickou orientaci v terénu, připravili si náčrty orientačních bodů a přístrojové vybavení k průzkumu dopadových ploch Hanácká louka a Dlouhá Seč.

První žádost o palbu na cíl předávali „průzkumáci“ na místo řízení palby s hlášením o pohotovosti k plnění palebných úkolů. Na místě řízení palby již příslušníci kurzu DV145 pilně počítali prvky pro střelbu, tak aby první palebný úkol byl co nejpřesnější za daných podmínek. Prvním palebným úkolem bylo vytvoření fiktivního pomocného cíle.

Ideální palebné podmínky a kvalitní příprava všech cvičících zapříčinily, že drobný časový skluz v plánu paleb byl dohnán během dvou úkolů. Všichni příslušníci kurzů, pomocné obsluhy a personál, instruktoři a řídící odváděli 100% výkon a dokazovali vysoký stupeň profesionality.

Tempo palebných úkolů nezmírnily ani drobné technické potíže na jednom ze tří palebných prostředků 152mm ShKH vz. 77. „Přepáskování“ munice z nefunkční „DANY“ do druhé proběhlo v krátkém čase a následné poslední dva palebné úkoly již byly odstříleny bez závad.

Po nezbytných ošetřeních zbraňových systémů, uložení zbytků muničních elementů a přesunu bojové sestavy do areálu kasáren, mohl řídící střeleb v 18.30 hod. konstatovat úspěšné ukončení střeleb.


Text: kpt. Ing. Lukáš Smyček, náčelník Skupiny přípravy palebných systémů dělostřelectva

Foto: nprap. Bc. Vladimír Lapčík, hlavní instruktor Odboru profesní přípravy

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Březen 2019)