Fotografie kalendáře Vojenského fondu solidarity pomohou těm, kteří to skutečně potřebují. Listopad 2020 přináší vítěznou fotografii od naší příslušnice

Fotografie kalendáře vojenského fondu solidarity pomohou těm, kteří to skutečně potřebují. Listopad 2020 přináší vítěznou fotografii od naší příslušnice

Ve středu 27. listopadu se uskutečnil v prostorech Písecké brány v Praze 6 slavnostní křest kalendáře Vojenského fondu solidarity pro rok 2020. Zúčastnili se ho předsedkyně Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová, ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny Josef Diessl, herec Ondřej Vetchý a mezi čestnými hosty nechyběl ani válečný veterán generálmajor Miloslav Masopust a další významní hosté.

Kalendář obsahuje soubor dvanácti vítězných fotografií ze soutěže, kterou pod záštitou náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Aleše Opaty vyhlásila brigádní generálka Lenka Šmerdová. „Je to již druhý ročník a soutěžilo se na téma – Já a moje rodina – a to i v širším smyslu slova,“ říká brigádní generálka Lenka Šmerdová a dodává, že do soutěže se zapojilo velké množství nejen profesionálních vojáků, ale i civilních zaměstnanců a také mnoho příslušníků aktivní zálohy. Fotografií se sešlo velké množství a zapojily se do něj vojenské útvary a zařízení napříč celou republikou, nechyběli ani zástupci z řad Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky nebo Hradní stráže a Vojenského zpravodajství.

„Fotografie byly opravdu nádherné a bylo opět velmi těžké vybrat pouhých dvanáct fotografií, které se vejdou do kalendáře,“ informuje dále generálka Šmerdová.

Velkou zásluhu na vzniku kalendáře má Vojenská zdravotní pojišťovna, která kalendář na své náklady vytiskla a věnovala Vojenskému fondu solidarity. „Jsem velmi rád, že jsme se touto formou pomohli Vojenskému fondu solidarity. A já při tomto slavnostním křtu přeji všem vojákům, aby jeho pomoc potřebovali co nejméně. Nicméně je velmi důležité, že tato forma pomoci existuje,“ řekl generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny Josef Diessl.

Kalendář slavnostně pokřtil i herec Ondřej Vetchý, který s českou armádou spolupracuje už mnoho let. „Vážím si toho, že jsem jedním z těch, kteří tady slavnostně pokřtí tento unikátní kalendář,“ konstatoval Vetchý. „Jeho hlavní sílou a myšlenkou je pomáhat těm, kdo to potřebují, a to je v dnešním světě velmi vzácné. Proto jsem jedním z těch, kdo se k české armádě a k našim vojákům hlásí. Podporuji je a vážím si jich.“ Zájemci nejen z řad vojáků, ale i civilní veřejnost budou moci kalendář získat za dobrovolný příspěvek. Výtěžek z prodeje kalendáře poputuje na konto Vojenského fondu solidarity a posléze vojákům nebo jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

Kontakt:

Vojenský fond solidarity – mail: vfs@army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Listopad 2019)