Generál Bečvář se ve Vyškově setkal se záložníky

Generál Bečvář se ve Vyškově setkal se záložníky

Ve středu 31. srpna 2016 se setkal náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář s účastníky kurzu základní přípravy ve Vyškově. Mezi nimi je téměř sedmdesát nových příslušníků aktivní zálohy, z toho devět žen.

Intenzivní šestitýdenní výcvik, během kterého získali dovednosti k přežití na bojišti, završí 1. září 2016 slavnostním vyřazením a složením vojenské přísahy.

„Žádné ozbrojené síly se neobejdou bez aktivní zálohy a ani armáda České republiky není výjimkou. Vlastenectví v dnešní době opět nabývá na významu. Jsem proto rád, že jste se dobrovolně rozhodli stát vojáky aktivní zálohy, kteří jsou připraveni v případě potřeby doplnit naši profesionální armádu,“ těmito slovy zahájil generál Bečvář setkání se záložníky.

Tři nejlepší z úspěšných absolventů kurzu vojíny Matěje Dvořáka, Viktora Hadače a vojínku Moniku Malou generál Bečvář odměnil. Museli prokázat teoretické znalosti, bojové dovednosti a fyzickou zdatnost.

Motivem občanů převzít dobrovolně brannou povinnost a stát se příslušníky Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR jsou vlastenectví, občanská povinnost nebo je inspirují sami záložníci. Jako je to v případě osmadvacetileté učitelky Romany Všetičkové, jejíž otec slouží v pěší rotě AZ při Krajském vojenském velitelství v Pardubicích.

„Můj táta je činný v AZ, tak jsem šla v jeho stopách. Byla to pro mě výzva. Chtěla jsem to zkusit,“ popisuje Všetičková svoje rozhodnutí stát se záložnicí. Během kurzu zažila i těžké chvíle. Nejhorší pro ni byla fyzická zátěž, se kterou se do té doby nesetkala. Právě opora a podpora semknutého kolektivu v jednotce i povzbuzování instruktorů jí pomohly nevzdat se a výcvik dokončit.

Aktivní záloha má v současné době kolem 1 400 příslušníků, v příštích letech je cílem dosáhnout počtu 5 000 záložníků. Zhruba polovina by měla v budoucnu působit u bojových útvarů a zbytek u teritoriálních sil.


Autor: majorka Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností,
Generální štáb Armády ČR

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Září 2016)