Generál Hasala novým velitelem Velitelství výcviku-Vojenské akademie

Generál Hasala novým velitelem Velitelství výcviku-Vojenské akademie

Ve středu 18. července se uskutečnil v kasárnách Dědice slavnostní nástup k převzetí funkce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA). Bojový prapor VeV-VA symbolicky převzal z rukou náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Aleše Opaty brigádní generál Radek Hasala.

Generál Opata při této příležitosti mimo jiné zmínil: „Předání funkce velitele VeV-VA považuji za jednu z významných věcí v letošním roce. Vojenská akademie je svým způsobem jedinečné zařízení naší armády, dá se říct, že jediné, které zodpovídá za přípravu a výcvik Armády České republiky. Bez nadsázky se dá říct, že tudy prochází každý voják Armády České republiky a proto jste pro mě jednou z nejdůležitějších institucí v oboru výcviku a vzdělávání armády.“ Ve svém projevu pak také poděkoval přítomnému bývalému veliteli brigádnímu generálovi Josefu Kopeckému, který dle slov generála Opaty zde zanechal tak jako každý velitel svoji stopu a akademii někam posunul. V případě generála Kopeckého bylo nejvýznamnějším počinem zpracování koncepce výstavby a rozvoje Velitelství výcviku-Vojenské akademie, která se začíná postupně realizovat.

Generál Hasala se vrátil ze svého působení ředitele kanceláře předsedy Vojenského výboru NATO v Bruselu a v čele VeV-VA vystřídal brigádního generála Josefa Kopeckého, který přešel na pozici velitele Pozemních sil AČR. Pan generál se vrací zpět do Vyškova, kde již zastával funkci zástupce velitele Vojenské akademie v roce 2008-2009, tedy po 10 letech působení na jiných služebních místech v AČR a nepřichází tedy do neznámého prostředí. Dlouhou dobu pracoval na služebních místech, které souvisely s přípravou personálu rezortu. Je prvním velitelem Velitelství výcviku-Vojenské akademie, který na tuto pozici přichází v hodnosti brigádního generála a je také prvním velitelem, jehož původní odbornost patří do oboru vzdušné síly.

„Mým hlavním cílem je udržet kvalitní úroveň přípravy personálu AČR prováděné u Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Ve Vyškově je nastaven funkční systém této přípravy, která je prováděna kvalitním personálem. V současné době proto nevidím nutnost zásadních změn, spíše se chci zaměřit na dokončení již započatých, nebo naplánovaných projektů rozvoje VeV-VA, na pokračování spolupráce s partnerskými organizacemi, jak rezortními (například Univerzita obrany), tak mimorezortními. A pokud hovořím o spolupráci, tak jako zásadní vidím udržení dobrých vztahů s městem Vyškov, aby naše soužití i nadále probíhalo k oboustranné spokojenosti,“ konstatoval nový velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala.


brigádní generál Ing. Radek HASALA

velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie

Datum narození: 1. listopadu 1968

Místo narození: Olomouc

Vzdělání:

 • 1987–1992 – Vojenská akademie Brno
 • 2002 – Škola důstojníků letek, Maxwell, USA
 • 2012 – Univerzita obrany Brno, kurz generálního štábu

Profesní kariéra:

 • 1992 – velitel čety výcvikového střediska
 • 1992–1993 – náčelník skupiny dopravy
 • 1993–1994 – starší učitel – důstojník pro plánování
 • 1994–1996 – náčelník učební skupiny
 • 1996–1997 – náčelník logistiky – zástupce velitele praporu
 • 1997–2003 – zástupce velitele praporu
 • 2003–2004 – zástupce velitele Výcvikového střediska vzdušných sil
 • 2004–2008 – velitel Výcvikového střediska vzdušných sil
 • 2008–2009 – zástupce velitele Vojenské akademie ve Vyškově
 • 2009–2011 – náčelník odboru plánování Velitelství sil podpory
 • 2011–2012 – zástupce náčelníka štábu Velitelství sil podpory
 • 2012–2013 – náčelník štábu Velitelství sil podpory
 • 2013–2015 – hlavní specialista MO osobního štábu Velení AČR
 • květen – prosinec 2014 – velitel 9. úkolového uskupení AČR ISAF
 • od 1. 5. 2015 – vojenský asistent předsedy vojenského výboru – ředitel kanceláře předsedy Vojenského výboru NATO
 • 8. května 2015 – jmenován do hodnosti brigádního generála
 • od 14. 7. 2018 – velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie

Vyznamenání:

 • Záslužný kříž ministra obrany České republiky III., II. a I. stupně
 • Medaile Armády České republiky III., II. a I. stupně
 • Pamětní odznak NATO 1999 – 2009
 • Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii (medaile Ministra obrany Slovenské republiky)
 • Non Article 5 NATO Medal ISAF Operation
 • Medaile ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí – Afghánistán III. stupně

Jazyky: anglický

Rodinný stav: ženatý, dvě děti

Zájmy: historie, turistika


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Červenec 2018)