Generál Opata ocenil zaměstnavatele vojáků aktivní zálohy

Generál Opata ocenil zaměstnavatele vojáků aktivní zálohy

Náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata oceňuje postoj zaměstnavatelů, kteří podporují svoje pracovníky – vojáky v AZ. Za jejich vstřícný přístup, podporu aktivní zálohy a podíl na obraně naší země jim osobně poděkoval. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v úterý 31. května 2022 v prostoru Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově za přítomnosti velitelů sil i samotných záložníků.

Armádní generál Aleš Opata během svého vystoupení poděkoval zaměstnavatelům za příspěvek k obranyschopnosti České republiky, který je dnes, v době války na Ukrajině, důležitější než kdy dřív. Ocenil všechny občany, kteří se dobrovolně rozhodli pro službu v aktivní záloze. „Máte ve svých firmách lidi, kteří jsou vlastně dvakrát občany, plní si své povinnosti v práci a zároveň se podílí na obraně své země. Můžete být na ně hrdí,“ zhodnotil generál Opata.

Zmínil, že zaměstnávat záložníka může být kvůli jeho služebním povinnostem problematické. Ale zaměstnavatelé tak získávají občany, kteří jsou fyzicky zdatní, trestně bezúhonní, zodpovědní a spolehliví, uznávající morální hodnoty.

Výhody pro zaměstnavatele

Za dny, kdy je voják na cvičení nebo nasazen, je zaměstnavateli vyplácena poměrná část finanční podpory. V případě plánovaného povolání je to ve výši dvou třetin průměrné mzdy. V případě neplánovaného povolání má zaměstnavatel nárok na finanční podporu ve výši průměrné mzdy. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) má právo na finanční podporu ve stejné výši jako zaměstnavatel.

„S vojáky AZ pravidelně spolupracujeme v rámci cvičení k ochraně rozvoden energetiky, vážíme si jejich připravenosti, proto je pro nás přirozené je podporovat,“ vysvětlil předseda představenstva společnosti EG.D. a.s. Zdeněk Bauer.

Velení Armády ČR pořádá podobná setkání pravidelně, ale z důvodu koronavirové krize se tato akce mohla konat až po dvouleté odmlce. Je to příležitost, jak získat cenné názory a postřehy vstřícných firem.

Během dopoledního programu měli zaměstnavatelé možnost prohlédnout si techniku a vybavení pozemních a vzdušných sil a navštívit výcvikové trenažéry.


Autor: podplukovnice Vlastimila Cyprisová

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Červen 2022)